4 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

6.2K 0 1

• CÂU 4 : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

• a.) Đặt CM Việt Nam ,vào tiến trình chung của CM thế giới . • * Từ những năm 20 ,,một phát hiện quan trọng của HCM là sự biệt lập chia rẽ của các dân tộc thuộc địa , Người viết : • " Cách mạng Annam cũng là một bộ phận trong cách mạng thế giới. Ai làm cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của dân Annam" . • * Người nói :" Làm cho các dân tộc thuộc địa từ trước tới nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh Phương Đông tương lai , khối Liên minh này sẽ là một trong những cái cánh của CM vô sản"(TT ,T2 ,tr24).

• b) Kết hợp chặt chẽ CN yêu nước với CN quốc tế trong sáng, độc lập dân tộc với CNXH. • * Để kết hợp CN yêu nước và CN quốc tế cần chống: • Chủ nghĩa vị kỷ dân tộc hẹp hòi cô lập biệt phái. Chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa sôvanh. . . • * HCM kêu gọi "tinh thân yêu nước chân chính" kết hợp với "tinh thần quốc tế vô sản chân chính". • Cụ thể:... • * Không vì thắng lợi của cách mạng nước mình mà làm tổn hại đến cách mạng nước bạn. • * Dù màu da có khác nhau , nhưng những người nô lệ cần đoàn kết lại để chống áp bức . • * Các Đảng cộng sản ở chính quốc cần giáo dục cho giai cấp công nhân nước mình tinh thần quốc tế vô sản chân chính, cần ủng hộ các dân tộc thuộc địa tự giải phóng . • * Độc lập dân tộc phải đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân , nếu độc lập mà dân cứ chết đói , chết rét thì độc lập cũng chẳng ích gì . Vì vậy độc lập dân tộc phải tiến lên CNXH .

• . C)Dựa vào sức mình là chính , tranh thủ sự giúp đỡ QT, không quên nhiệm vụ QTcao cả của mình . • Hồ Chí Minh nói : • "Đem sức ta mà giải phóng cho ta"."Tự lực cánh sinh , dựa vào sức mình là chính" . • "Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự giup lấy mình đã". • "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập". • ( TT, T6 , Tr 522 ) • ....Cần "giúp đỡ những người anh em ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn" . (TT,T1,Tr 36) • * Mỗi nước có điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên đường lối cách mạng của mỗi nước phải độc lập tự chủ . Ta cần học tập kinh nghiệm cách mạng của các nước bạn nhưng chống "chủ nghĩa giáo điều" và "CN kinh nghiệm" kể cả"giáo điều kinh nghiệm" ... • * cần thiết phải giúp đỡ các nước anh em trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. (Mặt trận nhân dân ba nước Đông Dương)

• d) Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị , hợp tác sẵn sàng • "làm bạn với các nước dân chủ". • " Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp . Những người Pháp tư bản hay công nhân , thương gia hay trí thức nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn" (TT,T5,Tr 587) • * Với các nước XHCN ... "vừa là đồng chí vừa là anh em". • * Hữu nghị bền vững với các nước láng giềng : Lào , Campuchia , Trung Quốc ... • HCM nói : "Thái độ nước Việt Nam đối với những nước Á Châu là một thái độ anh em , đối với ngũ cường là một thái độ bạn bè". (TT,T5,Tr 136) • * Mục đích để giữ gìn hoà bình " Chính sách ngoại giao của chính phủ thì chỉ có một điều tức là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hoà bình" ( TT,T5,Tr30 ) • Tóm lại : Hồ Chí Minh "vừa dân tộc vừa quốc tế"