Amalan TQN Suryalaya

16.9K 23 20

AMALAN TQN SURYALAYA

Daftar Isi

. Pembukaan 

. Amalan Harian, Dzikir Dan Tata Caranya 

. Maklumat Tertib Amaliyah 

. Mandi Taubat 

. Khotaman 

. Pengertian, Tata Cara, Adab, Syarat, dan Maklumat Manaqib 

. Tanbih Dan Manqobah Bahasa Indonesia Dan Sunda 

. Tawasul 

. Shalat Sunnat Harian Dan Tahunan 

. Amalan Ketika Punya Hajat 

. Pengertian Ziarah Kubur Dan Tata Caranya 

. Shalat jenazah, Shalat Ghaib, Tahlil Dan Mengucurkan Air Di atas Kubur 

. Doa-Doa, Tarhim Dan Dustur Suryalaya 

. Penutup 

__________

PEMBUKAAN

Bismillahir Rohmanir Rohim

Alhamdulillah dengan izin dan berkah Allah melalui washilah Guru, saya dapat menyusun Amalan TQN Suryalaya ini dalam sebuah susunan yang praktis untuk digunakan setiap saat, dengan harapan dapat lebih memudahkan para Ikhwan TQN Suryalaya dalam melaksanakan dan memahami amalan-amalan yang telah ditetapkan dalam Thoriqoh Qodiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya.

Penyusun: 

Abdul Ghoets

***

AMALAN HARIAN TQN SURYALAYA

AMALAN SEKITAR JAM 02.00 DINI HARI

1) Mandi Taubat 

2) Sholat Syukrul Wudlu 2 roka'at (setelah berwudlu sebelum kering anggota wudlu). 

3) Sholat Tahiyyatal Masjid  

2 roka'at. 

4) Sholat Taubat 2 roka'at. 

5) Sholat Hajat 2 roka'at. 

6) Sholat Tahajjud 6 roka'at. 

7) Sholat Tasbih 4 roka'at. 

8) Sholat Witir 3 roka'at. 

9) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH AZAN SHUBUH

1) Sholat Sunnat Shubuh 2 roka'at. 

2) Sholat Lidaf'il Bala 2 roka'at. 

3) Sholat Fardlu Shubuh 2 roka'at. 

4) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH TERBIT MATAHARI

1) Sholat Isroq 2 roka'at. 

2) Sholat Isti'adah 2 roka'at. 

3) Sholat Istikhoroh 2 roka'at. 

4) Dzikir Jahar

AMALAN SEKITAR JAM 9 PAGI

1) Sholat Dluha 2 roka'at. 

2) Sholat Kifaratul Bauli 2 roka'at. 

3) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH AZAN ZHUHUR

1) Sholat Qobliyah Zhuhur 2 roka'at. 

Amalan TQN SuryalayaBaca cerita ini secara GRATIS!