Day 360.1

9.1K 507 217

(Text message)

From : Unregistered number
Sent : 07:12 AM

Message :
Magandang araw, Kabayan! Nabalitaan namin na hinahanap mo ang isang nagngangalang Harry Lastimosa. Totoo ba?

Reply from : Jianna Arcenas
Sent : 07:15 AM

Message :
What? Who's this? Ash? JT? MM? H?
=___=

Reply from : Unregistered number
Sent : 07:16 AM

Message :
Awtsu. Hindi man lang yung hinahanap niya ang unang naisip. 😫🔪

Reply from : Jianna Arcenas
Sent : 07:17 AM

Message :
No way...

Reply from : Unregistered number
Sent : 07:17 AM

Message :
Pakisagot ng tawag, binibini. ^___^

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon