Phím tắt cho Adobe Photoshop CS2

2K 0 0

020. Phím tắt cho Adobe Photoshop CS2

· Q: Đảo ngược vùng chọn

· V: Di chuyển hình

· C: Cắt hình

· E: Tẩy xóa

· R: Làm mờ ảnh

· Y: Phục hồi vùng vừa chỉnh sửa

· T: Viết chữ lên hình

· G: Làm bóng nền

· Ctrl + N: Tạo ảnh mới

· Ctrl + O: Mở file ảnh để chỉnh sửa

· Ctrl + J: Tạo thêm một bản sao Layer

· Ctrl + +/-: Phóng to/ thu nhỏ hình

· Ctrl + [/]: Chuyển đổi qua lại giữa các Layer

· Ctrl + L: vào Levels để chỉnh độ tương phản sáng tối, làm ảnh tươi hơn

· Ctrl + U: vào Hue/Saturation để thay đổi màu sắc

· Ctrl + T: xoay hình, thay đổi kích cỡ trực tiếp

· Ctrl + S: Lưu ảnh (Save)

· Shift + Ctrl + S: Lưu thêm ảnh khác (Save as)

· Shift + Ctrl + N: Tạo 1 layer mới

· Ctrl + Shift + M: Chuyển sang Adobe Image Ready

· Alt + Ctrl + Z: Lùi lại 1 bước

· Alt + Ctrl + I: Thay đổi kích thước ảnh

· Alt + Ctrl + C: Thay đổi kích thước ảnh không theo tỷ lệ

Phím tắt cho Adobe Photoshop CS2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!