Uoutubering #4 seznámení

328 9 0
                  

Pohled Šárky:
   Když sme dorazily k pohovce na které seďel Tom tak sem je seznámila vypadaly docela šťastně a já byla taky docela dost sme si popovídaly 😊

Pohled Týnky:
   Došli sme k podiu a šli si sednout na pohovku vedle kluka kterého mi pak seznámila byo mi s nimi moc fajn sou super.

Pohled Toma:
  Chvilku sem čekal než přídou po chvilce čekání přišly seznámila mě se svojí kamarádkou a dost sme si popovídaly.

O pár minutek později
  
Pohled Šárky:
  Bylo už 17:15 a docela velká tma tak Týnka odešla a já zůstala eště na chviličku, procházeli sme se po parku.

Pohled Toma:
  Noo.. Týna odešla a já sem byl s Šárkou sám šli sme se projít do parku

   Už uběhly skoro dvě hoďky tak mě Tom doprovodil k autobusu než sme došli tak ame si vyměnily čísla tel. a zeptal se mě jestly se s ním nevyfotim ale já sem samozdřejmě kývla na ano byla sem moc ráda😊

    Tak sem byl Šárku doprovodit k autobusu než sme došli tak sme si vyměnily tel. čísla a pak sem se musel zeptat jestly se se mnou nevyfotí a samozdřejmě že kývla já byl tk šťastný ale neďával sem to tak moc na jevo

Pohed Šárky:
   Když sme přišly k autobusu. Zistily sme že poslední autubus jel před hodinou tak sem zavolala mamce že přespím v hotelu po skončení hovoru Tom řekl že dneska nemá doma rodiče že můžu psát u něj 😉jej😂😆samozdřejmě sem řekla že jo

Pohled Toma:
  No.. došli sme k autobusu a poslední autobus jel před hoďkou řekl sem si "teď mám šanci" zatim Šárca volala asi Mámě a řekla že bude spát v hoteu po skončení hovoru sem jí řekl "můžeš spát u mě nejsou doma rodiče" vypada šťastně a řekla že jo a sem moc rád

  Spátky sme šly přes park a sedli sme si na lavičku chvíly sme si povídaly a asi sem byla ukecaná nebo co ale po chvílce mi šáhl kolem boků a dal mi pusu a já ráda spolupracovala.

  Šli sme přes park sedly sme si na lavičku povídaly sme si a já viděl snad do její duš a pak do svojí nemohl sem si pomoct a chytl jí kolem pasu a políbil jí se mnou apolupracovala a líbilo se jí to..

390 slov 😂😆

On je ten pravý | tom's gaming lifeKde žijí příběhy. Začni objevovat