Pokyny k obsahu

3K 123 4
                         

Wattpad je místem, kde si příběhy žijí svým vlastním životem a Wattpad tým dělá vše pro to, aby vytvořil útulné a hlavně bezpečné místo pro každého z vás, abyste mohli v klidu pracovat na své vlastní tvorbě nebo objevovat příběhy ostatních.

Aby mohl Wattpad vytvořit inkluzivní a příjemné prostředí, musí se ujistit, že jste plně informováni o všech typech příběhů, které můžete na Wattpadu najít, ale i o obsahu, který tu můžete nebo naopak nesmíte zveřejňovat!


Než se tedy pustíte do psaní, prohlédněte si prosím následující pokyny:

          • Je důležité respektovat a chránit city ostatních uživatelů Wattpadu, stejně jako jejich vlastnictví a osobní údaje.

          • Neměli byste zveřejňovat nic, čeho byste mohli v budoucnu litovat, nebo co by vaši přátelé, rodina, nebo učitelé neradi viděli online.

          • Měli byste si přečíst pokyny k obsahu, kodex chování, podmínky služeb a zásady ochrany osobních údajů, abyste se dozvěděli všechny potřebné informace k tomu, jak si Wattpad užít a jak pomoci i ostatním, aby si ho užili stejně tak jako vy.


Jestliže se setkáte s jakýmkoliv obsahem, který porušuje pravidla, oznamte to Wattpadu tím, že obsah nahlásíte. Jak to udělat, se dozvíte zde.

Pro více informací o ochraně autorských práv, navštivte prosím Často kladené otázky o ochraně autorských práv.


Označení příběhu

Od všech uživatelů Wattpadu se očekává, že svůj příběh před zveřejněním správně označí; buď jako příběh s obsahem pro dospělé nebo jako příběh, který je vhodný pro každého a to podle pokynů uvedených níže. Pokud narazíte na příběh, který není správně označen, můžete dát Wattpadu vědět tím, že příběh nahlásíte (více se dozvíte v těchto pokynech). Vezměte prosím na vědomí, že označení vašeho příběhu se změní pouze v případě, pokud je vámi uvedené označení v rozporu s těmito pokyny.


S obsahem pro dospělé

Označení vašeho příběhu jako příběh s obsahem pro dospělé neznamená, že může obsahovat zakázaný obsah. Příběhy, ve kterých se objeví zakázaný obsah, budou odstraněny a to bez ohledu na jejich označení.

Příběhy s obsahem pro dospělé jsou určené pro čtenáře, kteří jsou starší 17 let. Na Wattpadu existují určitá omezení, která pomáhají zajistit, že se tyto příběhy dostanou pouze ke správnému publiku. Příběh by měl být označen jako s obsahem pro dospělé, jestliže obsahuje některou z následujících možností:

          • Explicitní sexuální scény

          • Témata nebo scény týkající se sebepoškozování (včetně sebevražd a poruch příjmu potravy)

          • Grafické znázornění násilí; scény, které obsahují (ale nejsou limitovány): sexuální, verbální, emocionální a fyzické zneužívání

Pravidla WattpaduKde žijí příběhy. Začni objevovat