Not His Fangirl Anymore (GrUvia FanFic)

3.9K 127 39
                         

Prologue

I was once a fan of him

She was a fan of me

I always watch him from afar

I always see her from afar

I'm always present whenever he was

She was always there

I love him

I started loving her

I gave him eveything

She loves me unconditionally

But he just hurt me

It was unintentional

I love him

I love her

But it was over

She got fed up

I give up

I will not give up

Ayoko ng masaktan. Tama na. Hindi na ulit mauulit.

Gusto kong bumawi. Gagawin ko ang lahat. Mahal ko siya.

I'll stop

I will never stop.

Minsan na akong nagpakatanga at nakandarapa sa kanya.

I WAS ONCE HER FANGIRL

BUT NOT ANYMORE

[Author's Note: tagalog ang Gruvia fanfic na ito. Next time ko na ieenglish pag marami na akong baon. Sorry na kung may international readers ako.LOL joke feeling peymus. Prologue lang yan. Yung Chapter 1 saka na. Naisipan ko lang gawan muna ngayon. Naalala kong may thesis pa pala ko. Okay. KFLY na po ako!]

Not His Fangirl Anymore (GrUvia FanFic)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon