cau 4 - phan tich moi quan he bien trung giua nguyen nhan va he qua

2.6K 0 1

Câu 4;Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

-K/N

+Nguyên nhân là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt tròn cùng 1 Sv hoặc giữa các sự vật htg gây ra sự biến đổi nhất địnhnào đó

+Kết quả là 1 phạm trù cảu triết học dung để chỉ những biên đổi thực hiệnd o sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong1 sự vật hoắc giữa các SV khác nhau .ko nên hiểu nguyen nhân kq nắm ở 2 sv khac nhau ,vì sẽ dẫn đến tư tưởng cho rằng nguyên nhân của sv luôn nắm bên ngoài sv

+Cần phân biệt nguyên nhân nghuyên cớ ,đk:

Nguyên có là cái ko có mối lh bản chất với kq của sv

Đk:là những yếu tốbên ngoài tác động đến kq

-Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kq:

+Nguyên nhân là cái sinh ra lq nên nguyên nhân luôn có trước kq

+Nguyên nhân sinh ra kq rất phức tạp vì nó còn phụ thuộcvào đk và hoàn cảnh khác nhau

Một kq có thể do 1 hay nhiều nguyên nhan tạo ra.VD:mất mùa do hạn hán,lũ lụt...

Mặt khác :một nguyên nhân có thể tạo ra 1 hay nhiều kq.VD:chặt pha rừnggây ra lũ lụt,tiêu diệt sv...

-Nếu nhiều nguyên nhân cùng tồn tại tác động cùng chiều trong 1 sv thì chúng sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành kq làm cho kq hình thành nhanh hơn tác động cùng chiều trong cùng 1 sv

-Nếu những nguyên nhân tác động đồng thời theo hướng sau thì có thể ngăn cản sự hình thành kq

-Sự tác động trở lại của kq đối vớinguyên nhân:

Kq do nguyên nhân sinh ra nhưng sau khi kq xuất hiện thì nó ảnh hưởng trở lại nguyên nhân theo 2 hương:tích cực và tiêu cực

-Ý nghĩa phươngpháp luận:

Mối quan hệ nhân quả mang tínhkhách quan vàtính phổ biến song ko phải con người có thể nhận thức ngay được mọi nguyênnhân ,vấn đề cơ bản là phải tìm ra được nguyên nhân để giải thích hiện tượng ấy nó đúng nới bản chất sv

+Nguyên nhân luôn có trước kq cho nên muốn tìm nguyên nhân của 1 hiện tượng nào đó thì phảitìm mối lh xảy ra trước kq

+1 nguyên nhân có thể dẫn tới nhiều kq và ngượclại cho nên trongnhận thức và hđ thực tiễn phải có cái nhìntoàn diện và đặt kđ lịch sử cụ thể

cau 4 - phan tich moi quan he bien trung giua nguyen nhan va he quaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!