Day 81.1

8.1K 402 43

(Chat)

OCT 23 • SUN • 04:17 PM

Vina : Ano? Direkta mo na kong ginugulo para sa pag-ibig mo?

Vina : Hahahahaha.

Jia : OO.

Jia : Ngayon pa lang naman...

Jia : Kumusta siya?

Vina : Ewan ko run sa Mahal na Hari. Ang lakas ng topak nun ngayon.

Vina : Mas mapagtitiisan ko pa yung dati na nasa Pluto siya.

Vina : At least dati, madaling magtrabaho kasi makikialam lang siya kapag may mali.

Vina : Pero hindi siya yung parang galit.

Vina : E ngayon... 😒

Jia : Baka kasi hindi siya nakakakain or nakakatulog.

Jia : Hindi ko naman na kasi pwedeng i-arrange yung meals niya. Binawalan ako.

Jia : Baka sobra rin siya sa trabaho.

Vina : Sus.

Vina : Mas kumakain na nga siya ngayon, no! Kesa naman dati.

Vina : Ano ba sinabi mo run?

Vina : Inaway mo ba?

Jia : Bakit ako?

Jia : Alam mo na ngang one-sided lang ang pag-ibig ko no. =__=

Vina : Pero seryosong di mo na mini-message?

Jia : Hindi na nga.

Vina : Nung nakaraan kasi, nabanggit ni Kaye yung pangalan mo.

Vina : Banggit lang naman.

Jia : Tapos?

Vina : Ayun. Nakabasag ng beaker ang Mahal na Hari.

Vina : Tapos siya pa ang galit nung napatingin kami sa kanya.

Jia : Gosh! Nasaktan siya?

Jia : Nasugatan?

Vina : Hindi naman.

Vina : Grabe ang concern kahit one-sided!

Jia : 😒😒😒😒😒😒😒😒😒

Vina : Hahaha. ✌

Jia : Yung paso niya? Okay na?

Vina : Malay ko. Di ko naman nache-check. Pero kaya na niya yun. Doktor naman siya e.

Jia : Kung sakaling masilip mo yung paso niya, ha? Sabihin mo sakin.

Jia : Ako dahilan nun e.

Vina : Sige po, Kamahalan.

Jia : Hahaha.

Jia : Sorry na. Suportahan mo na lang ako.

Jia : Please?

Vina : Ano pa nga ba?

Jia : Yieee... Thank you! 😘

Vina : Titingnan na naman ako nang masama ng Mahal na Hari.

Vina : Guluhin mo na lang ako pag may kailangan ka.

Jia : Okay. Thanks, Vin! 😘

Vina : 👌

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon