Day 81

7.6K 372 24

(Phone conversation)

SUN AT 11:12 AM

Middle conversation.

Auntie Faith :
Are you sure you're okay alone in your house? What's keeping you busy?

Jianna :
For the last three days, housekeeping po. (Laughs softly) Naayos ko na lahat ng gamit ko, which, you know is a real accomplishment.

Auntie Faith :
I know, I know. You could have asked for my help!

Jianna :
It's better na ako lang po ang gumawa. Maiingayan lang kayo sa'kin. You know that I talk to myself when I—

(Voice on Auntie Faith's end : I'm going, Dy. Sorry, hindi na 'ko makakapag-stay for lunch.)

Auntie Faith :
Jianna?

Jianna :
(Swallows) Uh... Parang narinig ko po 'yung boses ni Harry.

Auntie Faith :
Oh. He's here. Wait a little, anak.

(Total silence for 4 minutes)

Jianna :
Auntie?

Auntie Faith :
Sorry, anak. Inihatid ko si Harry sa pinto.

Jianna :
Ano'ng ginawa niya po diyan?

Auntie Faith :
Oh. Napadaan lang. Nagulat nga ako dahil hindi naman nagsabi. Hindi naman nag-stay para sa lunch.

Jianna :
Ah...

Auntie Faith :
Ano na ang pinag-uusapan natin?

Jianna :
Uh... Sa lab daw po ba siya babalik, Auntie? Si Harry?

Auntie Faith :
Sa pagkakaalam ko, anak.

Jianna :
Okay... (Pause) Ano na po 'yung pinag-uusapan natin?

Auntie Faith :
Limot ko na rin, anak. (Laughs) Kailan ka dadalaw rito?

Jianna :
Soon po. Tatapusin ko lang po 'yung mga nire-review kong thesis. Nasimulan ko na kanina lang.

Auntie Faith :
Thesis?

Jianna :
For the research po.

Auntie Faith :
You're working kahit na naka-relieve ka?

Jianna :
I needed something to do po. Kaya nagre-research ng kung anu-ano. Para pagbalik ko sa lab, mas marami akong contributions. (Laughs softly)

Auntie Faith :
You miss the lab that bad?

Jianna :
Miss na miss ko po. (Sighs)

Auntie Faith :
Dumalaw ka rito sa bahay pagkatapos niyang nire-review mo. I'll cook for you. Pareho na kayo ni Harry na nalulunod sa trabaho. (Laughs softly)

Jianna :
I can't say no to your dishes, Auntie. Dadalaw po ako soon, promise.

...

Call ended.

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon