S01E01 - Norimi dalykai

44 1 0

Intro

Fade from black efektas, pasirodo psichiatrinės ligoninės ilgas koridorius, kurio gale du sanitarai tempia kažkokį pamišėlį. Kamera juda link jų, o jie keliauja link kameros, tačiau kažkuriuo laiko momentu prasilenkia su kamera, kuri keliauja toliau iki neuždarytų durų kažkurioje koridoriaus pusėje ir pasuka link į patalpą, kurioje yra viena lova, baltos sienos aprašinėtos daugybe matematinių formulių, skaičių, bei žodžių (skirtingų dydžių). Kamera artėja link vietos ant, kurios užrašyta:

///////////////////

Norime daug dalykų, bet ne visada žinome, ar tikrai mums jų reikia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Kai žodžiai telpa į visą ekraną kamera sustoja ir kelias sekundes parodo žodžius.

Pradžia

(Kažkoks filmukas su muzika, kuris rodomas kiekvienos serijos pradžioje)

1 scena

Veiksmo laikas: Vasara, saulėta giedra diena

Vieta: didžiulis vamzdis, iš kurio lyg ir turėtų tekėti kažkas į šalia esantį upelį; nuo vamzdžio iki upelio vandens vaga (bet vanduo neteka), smėlis, akmenys kažkas panašaus į metalo laužą virš vamzdžio kažkoks miškas

Kilė: 22 metų mergina. Ant nugaros nedidelė kelioninė juoda kuprinė. Ryškios spalvos, kuri yra kažkas tarp rudos ir raudonos, plaukai.

Veiksmas: Kilė rankose laiko nedidelę dėžutę, kuri atrodo kaip žalias kubas. Kilė žiūri į dėžutę. Kilės veido išraiška parodo, kad ji yra susidomėjusi šia dėžute, tačiau nieko nedaro tik žiūri. Tai trunka kelias sekundes.

Veiksmas: Kilė susimąsto - pasikeičia veido išraiška (kelios sek.)

Veiksmas: Kilė pabando atidaryti dėžutę viena ranka laikydama ją, o kita bandydama ją atidaryti, tačiau nepavyksta. Pabando dar. Bet vėl nieko gero. Žiūrėdama į dėžutę ir laikydama ją viena ranka, kita ranka atsisega kuprinę, joje apgraibomis susiranda ir išsitraukia peilį. Pabando padaryti dėžutės paviršiui skylę. Bet nieko gero. Kilės veido išraiška pasikeičia į sutrikusią. Pasigirsta trakštelėjimas. Kilės veido išraiška pasikeičia į išsigandusią. Kilė apsidairo (galvos pasukimas 180 laipsniu); kamera parodo apsidairymo metu visą aplinką, kurią galėtų Kilė matyti. Tik medžiai, vandens telkinys, kažkoks metalo laužas, smėlis, bei akmenys... Kilė nurimsta. Vėl pažiūri į dėžutę. Nusišypso. Įmeta peilį į vis dar neužsegtą kuprinę. Viena ranka nusiima kuprinę kita laikydama dėžutę ir dėdama ją į kuprinę. Užsega kuprinę. Užsideda ją ant nugaros. Eina link vamzdžio. Priėjusi, per jį kažkaip užsikabaroja ant šlaito ir nueina tarp medžių ir krūmų.

2 scena

Veiksmas: rodoma kaip į medinių buto durų spyną įkišamas raktas, atrakinama, bei palenkiama durų rankena ir praveriamos durys.

Buto schema:

Buto schema:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
DėžutėRead this story for FREE!