Day 74.1

7.2K 421 124

(Work group chat)

PROJECT Stem-CHD

OCT 16 • SUN • 08:38 AM

Dr. HL : Ms. Arcenas, you will be assigned at the new site all day today. With Sarah.

Jia : Why so sudden?

Dr. HL : Prep all your reports and logs and turn it over to Sarah.

Jia : Bakit hindi sayo? 😇

Dr. HL : 10AM. Frank. Biotech.

Dr. HL : I mean, Ben.

Sarah : Doc, sa ospital ako naka-sched. Si Kaye ang sa new site.

Sarah : Magsi-switch po ba kami?

Dr. HL : No. Nagkamali ako ng type.

Dr. HL : I mean Jianna will be with Kaye at the new site.

Dr. HL : Sa ospital ka pa rin, Sarah.

Sarah : Noted po.

Kaye : Noted po.

Jia : So... kanino ko ibibigay yung reports? Sayo na lang, Doc? 😇

Dr. HL : NO. Kay Vina.

Jia : Bakit hindi sayo?

Vina : Sakin po, Doc? Mamayang lunch pa ko makakarating diyan sa lab.

Vina : Inutusan mo ko today sa Hilzan Pharmacy.

Dr. HL : Oh, right.

Jia : Sayo ko na lang ibibigay ang notes ko, Dr. Harry?

Dr. HL : Iwan mo sa table ko.

Jia : Iiwan ko lang? 😇

Dr. HL : Yes.

Jia : Sungit. 😈

Dr. HL : Anong oras yung meeting natin sa DOH, Vina?

Vina : 02:00 PM, Doc. Nasa calendar mo na po yun.

Dr. HL : Right.

Jia : Are you okay, Harry?

Vina : Parang in love si Doc! Tuliro! 😂

Vina : First time ko makita.

Vina : Ay, sorry. Improper joke, Doc. ✌

√ seen by everyone

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon