Herodot part 2

1.5K 0 0

KSIĘGA TRZECIA

TALIA

Otóż przeciw temu Amazysowi przedsięwziął wyprawę wo-

jenną Kambizes, syn Cyrusa, wiodąc z sobą prócz tych, nad

którymi panował, także Hellenów, tj. Jończyków i Eolów; po-

wód zaś jej był taki: Kambizes wysłał był do Egiptu herolda

i prosił o rękę córki Amazysa; a prosił o nią, idąc za radą pe-

wnego Egipcjanina, który jej udzielił, zagniewany na Amazysa;

ten bowiem jego właśnie spośród wszystkich lekarzy w Egipcie

oderwał od żony i dzieci i przekazał Persom, kiedy to Cyrus

prosił Amazysa przez posłów o najlepszego w Egipcie okulistę.

O to więc rozżalony Egipcjanin skłonił Kambizesa swoją

radą do ubiegania się o rękę córki Amazysa, ażeby ten, dając

ją, doznał przykrości, albo odmawiając, naraził się na niena-

wiść Kambizesa. Amazys zaś, którego potęga Persów przejmo-

wała niechęcią i obawą, nie wiedział, czy mu ją dać, czy od-

mówić; dobrze bowiem wiedział, że Kambizes chciał ją mieć

nie za żonę, lecz za nałożnicę*. To więc rozważając, tak sobie

postąpił: Była córka Apriesa, poprzedniego króla, bardzo rosła

i urodziwa, która jedyna z rodziny pozostała, a na imię było jej

Nitetis. Tę więc dziewczynę przystroił Amazys w szaty i złoto

i wysłał jako swoją córkę do Persów. Po pewnym czasie, gdy ją

Kambizes pozdrawiał nazywając imieniem ojca, powiedziała

doń młoda niewiasta: - Królu, ty nie wiesz, że oszukał cię

Amazys. Ubrał mnie w kosztowny strój i do ciebie wysłał, da-

jąc niby własną córkę, choć w rzeczywistości jestem córką

Apriesa, którego on, swojego pana, uśmiercił po wznieceniu

wraz z Egipcjanami buntu. - Te zatem słowa i zawarte w nich

obwinienie wprawiły w wielki gniew i powiodły na Egipt

Kambizesa, syna Cyrusa. Tak opowiadają Persowie.

Egipcjanie zaś sobie przywłaszczają Kambizesa, twierdząc,

że urodził się on z tej właśnie córki Apriesa: bo Cyrus był tym,

który się starał o córkę Amazysa, a nie Kambizes. Lecz tak

utrzymując nie mają słuszności. Wszak nawet im samym nie

było niewiadome (bo jeżeli w ogóle ktoś, to Egipcjanie znają

zwyczaje Persów), że naprzód nie ma u nich zwyczaju, aby

nieślubny potomek został królem, jeśli nie brak prawowitego

syna, a potem, że Kambizes był synem Kassandany, córki Far-

naspesa, Achajmenidy - a nie Egipcjanki. Ale oni przekręcają

fakt historyczny, udając, jakoby byli spokrewnieni z rodziną

Cyrusa. Tak się przedstawia ta sprawa.

Herodot part 2Przeczytaj tę opowieść za DARMO!