Chương 75: Hoàng hậu

4.8K 188 33

Từ khi Hoa Dung bị trúng độc, Đậu Uyển mang theo người của Đậu Thuần cho nàng triệt để phong tỏa nơi ở của các mỹ nữ trong Phó phủ, cũng tìm cách cạy miệng bốn cô nương kia. Mà Phó phu nhân sau khi được lão phu nhân nói chuyện tất nhiên là không dám nhúng tay vào việc này, chỉ dặn dò người trong phủ không đến gần cái viện kia.

Sau nửa tháng, Đậu Uyển mới rút người của mình ra khỏi phủ, trong đó có bốn người bị lặng lẽ đưa ra khỏi Phó phủ, sau đó bí mật đưa đến phủ của Tần Thái y. Đậu Uyển về phủ Công chúa chuẩn bị một số việc liền dẫn người tiến cung cầu kiến Hoàng thượng.

Cũng trong nửa tháng này, Hoàng thượng cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho việc lập hậu. Chúng thần vừa nghe thấy tinh thần rung lên, đến nay hậu cung chỉ có một vị Trác Công tử cùng một vị Lý Tiệp dư. Người có mắt đều nhìn ra được Hoàng thượng sủng ái Trác Công tử. Vả lại Trưởng hoàng tử từ khi mới sinh liền bị ôm đến điện Lập Chính cho Trác Công tử giữ bên người, hành động này xác thực có ý vị sâu xa. Trác công tử đã ở điện Lập Chính, lại nuôi nấng Trưởng hoàng tử, Hoàng thượng muốn biểu đạt ý tứ gì còn không rõ ràng sao?

Bất quá cũng có một ít đại thần chủ trương lập người sinh Trưởng hoàng tử lên làm Hoàng hậu. Bọn họ cũng không quản Trưởng hoàng tử đang ở bên người ai thì Lý Tiệp dư mới là người có công hạ sinh Trưởng hoàng tử.

Trên triều đình chúng thần vì lập ai mà tranh cãi túi bụi. Trừ bỏ Trác Công tử cùng Lý Tiệp Dư còn có người đề xuất nghênh đón một tiểu thư con nhà gia thế trong sạch phẩm đức cao thượng lên vị trí Hoàng hậu.

Xem ra triều thần phân chia ba phe, Đậu Thuần ngồi trên ngai vàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người bên dưới. Phe trước đây chủ lui khỏi kinh đô, có một số người chủ trương lập Lý Tiệp dư, còn một vài gương mặt chủ trương đón người mới. Phe muốn lập Trác Công tử đều là các đại thần tâm phúc của Đậu Thuần , bọn họ đã sớm biết ý tưởng trong lòng Đậu Thuần, tất nhiên là giúp đỡ Đậu Thuần tỏ thái độ. Mặt khác còn có một ít đại thần không biểu đạt ý kiến trong đó có Trác Dung Ung.

Mà Đậu Thuần lạnh mặt nhìn bọn họ tranh cãi vài ngày sau, đột nhiên hung hăng trách cứ vài đại thần, vả lại đem một đống chứng cứ phạm tội quăng ra. Những đại thần đó mặt mày xám tro bị bắt vào Đại Lý tự, có mấy người thậm chí còn bị cách chức cởi bỏ mũ ô sa. Có mấy đại thần cẩn thận phát hiện, những vị quan đó là người chủ trương lập Lý Tiệp dư hay là chủ trương đón người mới.

Thấy rõ điểm này xong, những đại thần tất nhiên là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không quản lúc trước tán thành phe nào từ nay cũng không dám lên tiếng nữa, biến thành cùng phe trầm mặc với Trác Dung Ung.

Liên tiếp mấy lần xử lý triều thần, tranh cãi đối với việc lập hậu cũng chỉ còn lại có một phe, Đậu Thuần vừa lòng gật gật đầu, ôn nhu lên tiếng:

"Nếu các khanh nhất trí tiến cử Trác Công tử, trẫm cũng không phụ tâm ý các khanh, Trác Công tử vốn là người tài đức trẫm cũng yên tâm đem hậu cung giao cho hắn."

Nói xong, cũng hạ chỉ lập Trác Kinh Phàm lên ngôi Hoàng hậu.

Chúng thần quỳ lạy nghe chỉ, Trác Dung Ung ra mặt tiếp chỉ tạ ơn. Đến lúc này chúng thần đã thấy rõ ngay từ đầu Hoàng thượng đã hạ quyết tâm lập Trác Kinh Phàm làm Hoàng hậu, sở dĩ không có trực tiếp tỏ thái độ là vì thăm dò tâm tư các thần tử, đồng thời cũng thuận tiện nhổ sạch thế lực Đậu Trạch còn lưu lại. Mấy ngày này nhiều triều thần bị xử trí tất cả đều là người không trung thực hoặc thuộc thế lực phản loạn, cuối cùng chỉ để lại những trung thần hoặc tâm phúc của Hoàng thượng.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!