Microkosmos part 1

1.4K 2 0

Norman Davies

Roger Moorhouse

MIKRO

KOSMOS

Portret miasta środkowoeuropejskiego

Vratislavia • Breslau • Wrocław

przekład Andrzej Pawelec

Wydawnictwo ZNAK

Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Fundacja

Kraków 2002

Tytuł oryginału:

MICROCOSM. PORTRAIT OF A CENTRAL EUROPEAN CITY

© Copyright by Norman Davies and Roger Moorhouse, 2002

Opracowanie graficzne: Joanna i Janusz Wysoccy

Fotografia Normana Daviesa na skrzydełku: Paweł Zechenter

Fotografia Rogera Moorhouse’a na skrzydełku: Hyatt Studios - Guy Meyer

Konsultacja:

Józef Kozak, dr Stanisław Sroka, dr Roman Wytyczak, dr Zdzisław Zbłewski

Adiustacja: Beata Trebel

Korekta: Urszula Horecka

Indeks:

Artur Czesak, Józef Kozak

Opracowanie map na podstawie orygin iłu: THE POUSH UDR ARY Józef Kozak, Daniel Malak

Opieka redakcyjna: Anna Szulczyńska

Współpraca:

Julita Cisowska, Barbara Poźniakowa, Katarzyna Ziębowicz-Tobolewska

Książka powstała z inicjatywy Zarządu Miasta Wrocławia

© Copyright by Norman Davies and Roger Moorhouse ® Copyright for the Polish translation by Andrzej Pawelec ISBN 83-240-0172-7

Zamówienia: Dział Handlowy 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37

Bezpłatna infolinia: 0800-130-082

Zapraszamy do naszej księgarni intemetowej: www.znak.com.pl

Wszystkim vratislavîanom,

dawnym, teraźniejszym i przyszłym,

oraz Oskarowi

Spis treści

Przedmowa do polskiego wydania

Przedmowa

Wprowadzenie

Prolog. GÖTTERDÄMMERUNG. Unicestwienie twierdzy Breslau, 1945

I. WYSPOWY GRÓD. Archeologia i prehistoria do roku 1000 n.e.

II. WROTIZLA. Między koroną polską, czeską i niemiecką, 1000-1335

III. WRETSLAW. W królestwie czeskim, 1335-1526

IV. PRESSLAW. Pod panowaniem Habsburgów, 1526-1741

V. BRESSLAU. W Królestwie Prus, 1741-1871

VI. BRESLAU. W Cesarstwie Niemieckim, 1871-1918

VII. BRESLAU. Przed drugą wojną światową i podczas niej, 1918-1945

VIII. WROCŁAW. Feniks z popiołów, 1945-2000

DODATEK

Spis map w tekście

Spis ilustracji

Microkosmos part 1Where stories live. Discover now