Chapter 2

10.2K 151 9

Chapter 2

Ara

 

“Ladies and gentlemen, I present to you our first dance for tonight: the future of this company and the soon-to-be-wed couple, Thomas Christopher Torres and Victonara Galang!” Anunsyo ni Lolo Guille sa microphone.  A slow romantic music began playing in the entire hall.

Now playing: Come Away With Me by Norah Jones (please play the video on the right. ^_^)

 

Come away with me in the night…

Come away with me and I will write you a song…

Come away with me on a bus…

Come away with me where they can’t tempt us with their lies…

Hinila ako ni Thomas patungo sa gitna ng dance floor pero pinigilan ko siya.

“Thomas, what are you doing?” I hissed.

“Hindi mo narinig ang sinabi ni Lolo Guille? First dance daw tayo. Ngumiti siya na naging dahilan para mawala ang mga mata niya.

“But we didn’t practice. We… we’ll just embarrass ourselves.” Alanganin kong sabi.

“C’mon, madali lang naman ito.”

“Thomas, alam mo namang parehong kaliwa ang paa ko di ba? Please don’t make me do this.”  I gave him my most paawa look with matching sweet smile.

“Don’t use those eyes and smile against me. Alam mo namang weakness ko ‘yan. Halika na…” Pilit iniiwas ni Thomas ang paningin niya sa’kin.

“Please, umatras na tayo… hindi ako marunong eh.”

“Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Pagbigyan na natin sila.” He slowly led me patungo sa dance floor.

Wala akong ibang choice kundi sumunod sa kanya. Oh my gas… nakakahiya na talaga ‘to. Nang nasa gitna na kami ng dance floor, dahan-dahang nilagay ni Thomas ang kamay ko sa kanyang balikat habang nilagay naman niya ang sarili isa niyang kamay sa aking beywang.

He slowly leaned into me. Akala ko hahalikan na naman niya ako pero nilapit niya ang kanyang labi sa aking tenga para bumulong,

“Don’t worry, I got your back. Isipin mo na lang na tayong dalawa lang ang nandito. Wag mong isipin na maraming nakatingin sa’yo. It’s only the two of us.” Medyo kumalma naman ako sa kanyang sinabi. Slowly, we swayed into the music. Sumabay kami sa mabagal na tempo ng music.

 

I want to walk with you on a cloudy day

In fields where the yellow grass grows knee-high

So won’t you try to come?

 

Engaged To My Enemy (ODTT Book 2)Where stories live. Discover now