Nominacja

4.5K 214 28

Bardzo dziękuję blue96rosse za nominację! :) 

Bardzo dziękuję blue96rosse za nominację! :) 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1. Nie wiem, nie myślałam nad tym jeszcze.

2. Oprócz pisania i czytania nie mam hobby, ale czasem rysuję. 

3. Kaktus (mam ich pełno XD).

4. Kwadrat ⬜

5. Banan.

6. Nie lubię dzieci. 

7. Przesłuchałabym wszystkie albumy idoli, obejrzałam ostatni odcinek Przyjaciół  i porozmawiała z rodziną i przyjaciółmi. 

8. Lato. 

9. Angielski.

10. Technikum > technik hodowca koni.

Nie nominuję nikogo.
Nie nominuję nikogo

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Fix me / jarianaPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!