Day 09.1

7.4K 359 31

(Work group chat)

PROJECT Stem-CHD minus

AUG 12 • FRI • 02:26 PM

Vina : Jianna Arcenas!!!

Vina : Anong nangyayari kapag lunch?

Vina : Anong pinapakain mo sa Mahal na Hari?

Vina : Bakit nagbabagong anyo???

√ seen by Sarah, Jia, Kaye, Frank

Frank : Surprising nga si Doc. Kahit ako, walang masabi.

Vina : Hoy! Jia!

Kaye : Baka nabihag ng kagandahan ni Jia! Hahahahaha.

Jia : 😈😈😈😈😈

Sarah : Seryoso nga, anong nangyayari?

Jia : Wala naman. Kumakain lang kami.

Jia : Di naman nagsasalita yan si Lastimosa. Haha.

Vina : WALA? HINDI NGA?!

Kaye : Bakit bumait?

Sarah : Binigyan pa kami ng off. Gosh!

Vina : Ang wala ay walang scientific explanation!!!

Vina : Bakit siya bumabait?

Kaye : Are we going to get fired? 😨

Vina : Maayos trabaho ko sa Cell seeding, ha?! 😭

Sarah : Ako rin... 😭

Jia : Relax! Baka talagang bumabait lang siya.

Jia : Nakakahalata siguro na bina-bash siya sa mga secret GC na ganito. 😂

Vina : Haha! Pwede rin!

Jia : He needs all of us for this research. He can't just fire us. 😈

Kaye : Yeah. May point.

Vina : Pero wala talagang nangyayari pag lunch?

Jia : Bukod sa mga love songs na tumutugtog sa common room? 😂

Sarah : Hahahahaha! May love songs na naman?

Sarah : Pwede yun ipa-stop sa utility.

Jia : It's okay. Hindi rin naman kami nag-uusap ng Mahal na Hari.

Jia : Kumakain lang ako.

Vina : Sure? Wala talagang nangyayari?

Jia : Sure. =__=

Vina : Okay. 😏

Kaye : Back to work na ko.

Sarah : Ako rin.

Jia : Yep. Me, too. ^__^

√ seen by everyone

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon