Chương 65: Tin chiến thắng

4.9K 195 3

Trên triều đình hai ngày này đều là vì chuyện phản quân mà tranh luận không ngớt. Quân Tần Sở tiến công ào ạt, Trình gia cũng lần nữa thất thủ, có không ít người dâng sớ thỉnh cầu Hoàng thượng phái thêm binh trợ giúp, cũng có người bắt đầu khuyên nhủ rời kinh đô.

Đậu Thuần ngồi trên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn quần thần chia làm hai phe tranh cãi với nhau. Phe chủ chiến là Trung Thư Lệnh và Thượng Thư Lệnh cầm đầu cùng những cấp dưới dâng tấu thỉnh cầu Hoàng thượng phái thêm binh. Phe chủ lui cầm đầu là Thái bảo trong đó có Binh Bộ Thượng Thư cùng Hộ Bộ Thượng Thư thỉnh cầu trước khi phản quân chưa công phá kinh đô tranh thủ thời gian rời khỏi kinh đô mới tốt.

Đậu Thuần để tùy ý bọn họ nói một hồi lâu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phó Thái phó đứng ở một bên hỏi,

"Thái phó cảm thấy thế nào ? Trẫm nên rời cung sao?"

Hắn vừa mở miệng, mọi người tất nhiên là an tĩnh lại, đồng thời quay đầu nhìn Phó Thái phó đang đứng cúi đầu.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cho rằng nên phái binh."

Phó Thái phó bị hỏi đến tên, cũng không có thể tiếp tục im lặng, bởi vậy bước lên trước một bước, cao giọng nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới, người luôn an tĩnh không lên tiếng như Phó Thái phó, vốn là người trung lập lúc này tỏ thái độ lập tức liền đứng ở phe chủ chiến.

Thái phó cùng Thái bảo đều là Tam công (Thái bảo, Thái phó, Thái ) , dù bọn họ không có thực quyền, nhưng ở trong triều địa vị khá cao. Trong triều có rất nhiều thần tử là môn sinh của Phó Thái phó, vả lại Phó Thái phó có thể nói là nhân vật đứng đầu phái Thanh Lưu, bởi vậy một khi tỏ thái độ tất nhiên là có rất nhiều người đi theo. Mà Thái bảo trước đây được Tiên hoàng tín nhiệm nên dù đều là Tam công nhưng Thái bảo lời nói có trọng lượng hơn Thái phó. Trước đây khi Tiên hoàng còn tại vị, trong hơn hai mươi năm, trong triều có rất nhiều thần tử đến đầu phục Thái bảo.

Thái phó cùng Thái bảo đều tỏ thái độ, chỉ còn Thái sư tất nhiên là không thể tiếp tục trầm mặc. Thái sư thân là Tam công lời nói rất có phân lượng, vả lại Thái sư là người duy nhất trong Tam công trải qua ba triều, một lão đại thần, là người có uy tính và địa vị mà Thái phó cùng Thái bảo đều không thể so được. Trước giờ Thái sư ít khi mở miệng, là trung thần của Hoàng thượng, không có thánh chỉ đều luôn bàng quang, đứng ở một góc yên tĩnh lần chuỗi ngọc trai.

Khi Hoàng thượng đã lên tiếng hỏi Thái phó, hẳn là sẽ đến phiên ông. Thái sư trước khi Hoàng thượng đăng cơ đã biết trong triều đại khái có thần tử nào là người của Hoàng thượng. Lúc này thấy Thái phó tỏ ý muốn phái binh, Thái sư trong lòng cũng đã hiểu. Bình tĩnh mà xem xét, Thái sư cũng có ý phái binh. Kinh đô bên ngoài còn có binh Châu Phủ đóng giữ, bên trong có mười sáu nha vệ, trong cung có cấm quân, sao lại ngăn cản không nổi phản quân, vì sao yêu cầu Hoàng thượng rời kinh đô đi tránh ? Vả lại ở trong cung còn có tường thành cùng cấm quân bảo hộ, ngược lại rời đi sẽ trở thành bia sống dễ cho người ngắm bắn. Còn nữa ở lại trong hoàng thành cũng tốt để ủng hộ sĩ khí, mà hoàng cung dễ tấn công như vậy sao?

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!