#48

828 43 8

Skoro żyje tutaj gdzie ja jestem, to jestem tutaj gdzie on jest... czyli ja~Disowskyy

Elo!
Znalazłam ten cytat sama!
Jestem z siebie dumna 😎😏
I wiem...
Nie było wczoraj rozdziału ale za to wstawię dzisiaj drugi rozdział za chwilę
Za chwile się widzimy
Cześć 💖👊

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now