#46

827 71 6

Gdzie dwóch się bije tam trzeci jest debilem i nie umie przejść przez most~JDabrosky

Cóż...
Jaś ewidentnie ma racje
#trudne słowa
#heheszki
🌚😂
Nie mam siły się rozpisywać 😪
Dobranoc 🌙⭐️
Cześć 💖👊

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now