#43

842 71 2

Czy woda w kiblu kręci się w inną stronę niż w Anglii?~Stuu

Kto wie?
Daje gwiazdkę!
Wymuszanie gwiazdek 😈
Jestem zuaaaa 😈😂
Wracam do starej tradycji i wstawiam rozdział wieczorem
I tak prawie nikt nie czyta tego wieczorem *ociera niewidzialną łzę*
Dobra
Ja się żegnam
Cześć 💖👊

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now