For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Lý Thuyết Tài Chính-Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích

15.3K 6 5

trạng: Vui vẻ

Lý Thuyết Tài Chính-Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích

Đăng ngày: 21:44 25-06-2009

Thư mục: Tổng hợp

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tài chính.

1. Sự phát triển của Tài Chính.

2. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước là điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển của Tài chính.

3. Nhà nước ra đời là điều kiện mang tính định hướng cho Tài chính phát triển.

4. Có phải mọi mối quan hệ phân phồi theo hình thức giá trị đều là quan hệ tài chính.

5. Trong mối quan hệ mua bán là quan hệ tài chính.

6. Trong mối quan hệ mua bán là quan hệ phân phối.

7. Quan hệ tài chính thể hiện ở hình thái tiền tệ là duy nhất.

8. Trong sự vận động trực tiếp quan hệ tài chính chỉ vận động một chiều.

9. Trong một khoảng thời gian sự vận động quan hệ tài chính chỉ vận động một chiều. Bản quyền (superman007vp)

10. Sự khác nhau giữa tài chính và tiền tệ.

11. Tiền là gì ? Chính sách tài chính liệu có tách bạch với chính sách tiền tệ không ? Điều chỉnh lãi suất là của riêng bộ tài chính? Công cụ quản lý tài chính.

12. Nguồn tài chính trực tiếp chỉ thể hiện bằng tiền.

13. Nguồn tài chính chỉ đuợc biểu hiện bằng tiền.

14. Nếu người nộp thuế cho nhà nước là chủ thể là bắt buộc thì cả hai đều là chủ thể/

15. Vì sao phải phân phối lại.

16. Phân phối lại diễn ra qua tất cả các khâu của hệ thống tài chính.

17. Toàn bộ quá trình tạo lập ngân sách nhà nước đêu thuộc phân phối lại.

18. Toàn bộ quá trình phân phối, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước đều thuộc phân phối lần đầu.

19. Toàn bộ quá trình tạo lập quỹ bảo hiểm đều thuộc phân phối lại.

20. Quá trình tạo lập qũy có thể là phân phối lại hoặc phân phối lần đầu, nhưng quá trình phân phối và sử dụng quỹ đều là phân phối lại.

21. Quá trình sử dụng quỹ của hộ gia đình là phân phối lần đầu.

22. Chức năng phân phối là tiền đề cơ sở của chức năng giám đốc

23. Chức năng giám đốc kiểm tra điều chỉnh chức năng phân phối.

24. Phân phối tài chính là phân phối chỉ diễn ra ở hình thức giá trị, nó kèm theo dưới sự thay đổi của hình thức giá trị.

25. Phần phối lại là tính chất chủ yêu bao trùm trong toàn bộ quá trình phân phối tài chính.

26. Tài chính đối ngoại được coi là khâu tài chính độc lập.

Lý Thuyết Tài Chính-Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thíchĐọc truyện này MIỄN PHÍ!