Chương 62: Đăng cơ

5.4K 206 4

Tháng bảy Đại Chu Văn Võ năm thứ hai mươi lăm, Thái tử Đậu Thuần làm lễ đăng cơ kế vị như di chiếu một tháng trước đã ban bố. Khâm Thiên giám định một ngày hoàng đạo công bố chiếu thư Thái tử Đậu Thuần tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ, chính thức đăng lên ngôi hoàng đế, đại xá thiên hạ.

Đậu Thuần ngồi trên ngai vàng trong điện Lưỡng Nghi để văn võ bá quan cúi lại, rồi mang theo Thái tử phi cùng Lý Thừa Huy đến Tông miếu bái tế. Sau đại điển đăng cơ, Đậu Thuần chính thức rời Đông Cung dọn đến Thái Cực cung. Hắn tiến vào tẩm điện Cam Lộ, mà Trác Kinh Phàm cũng dọn vào điện Lập Chính của Thái Cực cung, mọi người đều biết, điện Lập Chính vẫn luôn là tẩm điện của hoàng hậu , xem ra Trác Kinh Phàm sẽ nhanh chóng trở thành chủ hậu cung.

Lý Thừa Huy cũng dọn vào Thái Cực cung, Đậu Thuần mặc dù còn chưa phong hậu cung, bất quá Lý Thừa Huy là thị thiếp duy nhất , còn mang long thai, bởi vậy những người hầu hạ cũng không dám chậm trễ. Chiếu theo Hoàng thượng phân phó, Lý Thừa Huy an trí tại điện Bách Phúc không xa điện Lập Chính.

Mà những vị phi tần có phẩm cấp cao của Tiên hoàng như Đức thái phi, Hiền thái phi, Diệp Chiêu viên đều được an bày ở Vĩnh An cung. Về phần những vị phẩm cấp dưới Cửu tần như Tiệp dư, Mỹ nhân, Tài nhân, ..... đều bị đưa đến chùa Hoàng gia quy y. Xử lý những phi tần của Tiên hoàng xong, hậu cung lập tức thanh tịnh không ít.

Về phần Phó Thái hậu, Đậu Thuần sau khi đăng cơ, đã rời điện Lập Chính dời đến Hưng Khánh cung.

Đối với việc Thái hậu hạ độc Tiên hoàng, Trác Kinh Phàm cũng không có nói, nhưng vẫn cảm thấy Đậu Thuần trong lòng đã biết. Nhìn Đậu Thuần đối với Thái hậu vẫn luôn thản nhiên , cũng có thể đoán ra quan hệ mẫu tử có hiềm khích. Dù sao Thái hậu vẫn là thân mẫu, bởi vậy Đậu Thuần trong lòng cũng có tính toán thay Thái hậu che đậy bí mật xấu xa kia, làm ra bộ dạng mẫu tử tình thâm, mẫu từ tử hiếu.

Đem Thái hậu đưa đến Hưng Khánh cung xong, Đậu Thuần phái Vũ Lâm quân canh giữ bên ngoài nói là muốn bảo hộ Thái hậu, nhưng thực tế để giám sát đối phương, cũng là biến thành cấm túc. Đối với Thái hậu, Đậu Thuần đã không còn bất cứ hy vọng nào, chỉ còn cách học Tiên hoàng đem bà nhốt lại mới tốt, miễn cho bà lại gây ra tai họa cho người khác.

Phó Thái hậu hiện giờ có thể nói là tôn quý nhất trong cung , nếu để mặc kệ bà trong cung muốn làm gì thì làm, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ hậu cung sẽ bị bà làm cho rối tinh rối mù. Dù sao Đậu Thuần còn phải giữ "Hiếu" đạo, Phó Thái hậu dù không tốt hắn cũng không thể tùy ý xử trí. Bởi vậy luôn mãi cân nhắc, truyền thái y mấy lần làm cho Phó Thái hậu " yên tâm " tĩnh dưỡng .

Đậu Thuần sau khi xử lý tốt mọi việc, liền phong Lý Thừa Huy thành Tiệp dư, xem như định danh phận cho nàng. Tiếp theo hắn mặc dù chưa có phong Trác Kinh Phàm lại đem phượng ấn và toàn bộ cung vụ giao cho đối phương. Không chỉ như thế, hắn còn phân phó mọi người trong cung lấy lễ nghĩa Hoàng hậu đối đãi với Trác Kinh Phàm. Bởi vậy trên dưới trong cung không ai không biết Hoàng thượng sủng ái Thái tử phi, vậy không bao lâu, Thái tử phi sẽ được phong hậu.

Lý Tiệp Dư ở điện Bách Phúc phía đông là Hoàn Lăng các.

Lý Tiệp Dư nghe cung nữ bẩm báo ở đó có một người, trong lòng hiếu kỳ đứng dậy nói:

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!