Chương 60: Băng hà

Bắt đầu từ đầu

Hoàng thượng đã thay hắn quét dọn rất nhiều chướng ngại, trong kinh đô những gia tộc ở trong triều có thế lực đều bị làm suy yếu. Hoàng thượng cũng từng nếm qua gian khổ, nên dùng hơn mười năm, đem những gia tộc có thế lực giương nanh múa vuốt trong kinh đô nhổ sạch. Cũng đem Trình gia hùng mạnh Tây Bắc nhốt ở kinh đô, rút hết răng nanh cùng lợi trảo của một mãnh hổ.

Hoàng thượng phí nhiều tâm tư như vậy mới mở một con đường bằng phẳng bình yên cho Đậu Thuần, hắn tất nhiên là không thể phụ lòng ngài. Hoàng thượng đã dắt hắn qua chín mươi chín bước, chỉ còn một bước để cho hắn cùng Trác Kinh Phàm tự đi tới. Hoàng thượng chưa kịp hoàn thành chí nguyện to lớn, hắn phải hoàn thành. Hoàng thượng chưa kịp khai sáng thịnh thế, hắn phải mở ra. Hắn thề phải dẫn dắt Đại Chu triều bước vào thời đại huy hoàng nhất từ trước đến nay ....

Trong ba tháng hôn mê này, Hoàng thượng có tỉnh lại một lần, ngài chỉ làm hai sự kiện: Một là ra chiếu thư truyền ngôi cho Đậu Thuần , hai là phong Đậu Chỉ Dung làm Công chúa. Trừ hai cái này ra, Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, thực ra là có tâm vô lực. Hoàng thượng vẫn luôn nắm thật chặt ngọc ban chỉ trên ngón tay , trong mắt mang theo đăm chiêu, đau xót cùng áy náy, Đậu Thuần nhìn cũng không hiểu cảm xúc.

Sau đó ngài lại ngủ, và không còn tỉnh lại.

Tháng sáu Đại Chu Văn Võ năm thứ hai mươi lăm, Hoàng đế băng hà, Thái tử Đậu Thuần kế vị. Đậu Thuần không thay đổi niên hiệu, mà là tiếp tục sử dụng Văn Võ.

Cùng lúc đó, Tần Vương và Sở Vương dẫn phản quân đi một nửa lộ trình đến kinh đô đã bị Trình gia suất binh từ kinh đô kết hợp mấy vạn quân của các châu phủ chung quanh ngăn chặn.

Hai quân gặp nhau tại sông Hoài Thủy, phản quân của Tần Vương và Sở Vương cùng quân binh Trình gia đều đóng quân cách xa xa hai bên bờ Hoài Thủy quan sát nhau.

Bọn Tần Sở ( Tần Vương và Sở Vương ) cũng đã nhận được tin Hoàng đế băng hà, nên định lôi kéo Trình gia, dù sao lúc trước Trình gia bị một chiếu chỉ triệu hồi kinh đô quân binh bị thu hồi giao cho Hạ gia, Trình gia trong lòng nhất định là còn nhớ kỹ ấm ức này .

Nhưng bọn họ đang bắt hai tiểu thư Hạ gia, buộc Hạ gia đi theo tạo phản, Hạ gia khẳng định đang bị nghẹn tức. Lúc này nếu cho Hạ gia cùng Trình gia ở một chỗ, sợ là có phân tranh, đến lúc đó đấu tranh nội bộ ngược lại không tốt. Bởi vậy hai người hợp lại thảo luận, nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên .

Mà lúc này bên kia Hoài Thủy, Trình gia cũng đang cân nhắc con đường cho mình.

Trình lão gia là Nguyên soái, hai đứa con trai cũng là Phó Nguyên soái, nhưng do hiện tại là thời kỳ chiến tranh mới được phong quân hàm, đợi cho bình loạn xong, bọn họ lại sẽ khôi phục chức quan cũ.

Trình lão gia là nhất phẩm Phiếu kỵ Đại tướng quân, nghe thì rất oai phong, nhưng không có binh quyền, chính là hữu danh vô thực. Ông cũng không phải không biết Hoàng thượng giao binh quyền cho mình chính là vì muốn xem Trình gia trung thành bao nhiêu. Nhưng không ngờ, Hoàng thượng còn chưa kịp nhìn thấy kết quả đã băng hà .

Đối với việc Hoàng đế đột nhiên băng hà, binh sĩ Trình gia trong lòng là vừa khiếp sợ rồi lại ẩn ẩn có một tia mừng thầm. Tân Hoàng chỉ là một thành niên, nếu bọn họ gia nhập quân Tần Sở một đường tấn công kinh đô, bắt Tân Hoàng nhường ngôi vị hoàng đế cũng không phải việc khó. Đến lúc đó bất luận là Tần Vương cũng tốt, Sở Vương cũng được, vị nào lên ngôi vị Hoàng đế, Trình gia đều có công, sau này tiền đồ Trình gia cũng không cần phiền não rồi.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!