Chương 60: Băng hà

Bắt đầu từ đầu

Chiêm sự trước đó đã được phái đi Hoài Vương phủ, chuẩn bị linh đường, cũng đem Hoài Vương phi hồi Hoài Vương phủ. Hoài Vương phủ bởi vì bị niêm phong mọi người đều tứ tán , lúc này lại có vẻ lạnh lùng tiêu điều. Chiêm sự dẫn nội thị đem hết thảy mọi việc chuẩn bị tốt. Mà người trong Hoài Vương phủ trừ Thế tử, Tiểu Quận chúa cùng tiểu thiếu gia ở trong cung, còn lại mấy thị thiếp và bọn hạ nhân đều bị nhốt trong đại lao Đại Lý tự .

Hoàng thượng vốn định đổ hết chuyện Thái tử Đậu Thuần bị ám sát lên người Hoài Vương, nhưng Hoài Vương đã lâu chưa xuất hiện, Hoàng thượng cũng không thể đem tội danh đổ lên Vương phủ, bởi vậy án tử này liền bị bỏ qua. Lúc này Hoài Vương phi qua đời, Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, bởi vậy Thái tử phi Trác Kinh Phàm cùng Thái tử Đậu Thuần đã thương lượng để Thế tử Hoài Vương mang theo Đậu Chỉ Dung cũng tiểu thiếu gia hồi phủ cúng tế Hoài Vương phi.

Việc Đậu Thuần áp chế tin tức Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, lấy lý do Hoàng thượng liên tục mấy ngày chưa vào triều là vì thân thể khó chịu. Nhưng trong triều đã có lời bàn tán, vì sao đột nhiên Hoàng thượng bị bệnh, chuyện này có vẻ bất ngờ, bởi vậy có vài người khó tránh khỏi nghĩ tới trong đó sợ là có âm mưu.

Khi quần thần trong lòng nghi hoặc, Đậu Thuần lập tức lấy ra thủ dụ chứng minh mình được Hoàng thượng giao phó giám quốc, thay ngài xử lý triều chính. Đồng thời Thái phó cùng Thái sư cũng đưa ra mật chỉ nói rõ nếu Hoàng thượng có gì bất trắc, liền truyền ngôi cho Thái tử Đậu Thuần.

Kể từ đó, chúng thần trong triều cũng không dám có ý kiến gì đối với Thái tử nữa, dù sao Thái tử là huyết mạch duy nhất của Hoàng thượng, Thái tử kế vị là đương nhiên. Vì vậy dù trong lòng các đại thần có chút ý nghĩ nghi hoặc cũng tìm không ra lý do phản đối. Thế nên muốn dâng tấu phản đối khôi phục Thái tử phi, vì Trác Kinh Phàm không sinh được con.

Họ đã nghĩ dùng điểm này lên án Thái tử cùng Thái tử phi, nhưng Đông Cung lại truyền ra tin vui, Lý Thừa Huy có thai một tháng. Xem ra những đại thần đó chỉ có thể yên lặng đem tấu chương nhét vào trong ngực. Nhưng bọn họ cũng không phải bỏ qua như thế nên đã sửa lại tấu chương, bắt đầu khuyên nhủ đưa thêm người vào Đông Cung.

Tuy nói Lý Thừa Huy có thai , nhưng còn chưa đủ. Lúc trước thánh chỉ đã nói nạp thêm vài thị thiếp cho Thái tử, nhưng thời điểm trước Thái tử chân bị thương chưa lành, bởi vậy chuyện này liền gác lại một bên. Hiện giờ Thái tử đã tốt hơn nhiều, như vậy việc nạp người có thể bắt đầu hay không ?

Đậu Thuần tất nhiên là nghĩ ra nhiều lý do cự tuyệt. Đầu tiên là lấy lý do Hoàng thượng bệnh nặng còn có tâm tư đâu mà nạp người mới, chẳng lẽ bất trung bất hiếu vậy sao ? Còn nói Tần Vương và Sở Vương khởi binh tạo phản, hắn nếu xem nhẹ an nguy quốc gia chỉ một mình hưởng lạc, chẳng lẽ không phải là bất nhân bất nghĩa sao ?

Lý do trung hiếu nhân nghĩa này, quần thần còn có chỗ nào có thể phản bác ? Ngự Sử muốn can gián nên tìm mọi lý do nói với Đậu Thuần, ra sức thuyết phục hắn. Nhưng mà bọn họ sao có thể can gián khiến người ta bất trung bất hiếu ? Bởi vậy chuyện nạp người bị Đậu Thuần dễ dàng đánh rớt. Hắn cũng không sợ triều thần dùng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại, dù sao ba tháng nữa Hoàng thượng băng hà, hắn sẽ giữ đạo hiếu chịu tang ba năm. Ba năm sau hắn lại lấy lý do chưa thể ngồi vững ngôi vị, phải chịu cựu thần trong triều cản trở, như vậy hoàng đế này cũng không cần nhiều phi tần.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!