45: SISTER ROSANA

528 17 2

Akari's POV:

"Sigurado ka ba na ito na talaga yung bahay nang sister na hinahanap natin.?"= tanong ni Nathalie sa akin habang tinitingnan namin yung address na nasa papel.
"Hindi ko sigurado pero ito kasi ang nakadagay na address dito sa papel. Kaya sinusunod ko lamang."= I said."Hindi naman natin masisigurado kung Hindi tayo kakatok."= seryosong saad ni miler saming dalawa na tinitingnan lamang ang bahay na sa aming harapan.
Dahil sa weekend ngayon ay pinagpasyahan naming tatlo na hanapin ang tirahan nang sister na nag-alaga Kay kana. Nagtanong -tanong muna kami sa mga sister na kaibigan nito nasa ampunan. bago kami mapadpad at mapunta dito.Kasalukuyang nag do doorbell si miler at kami namang dalawa ay naghihintay lamang kung sino ang lalabas mula sa pintuan. Itong bahay mukhang haunted house. Tahimik at yung mga bintana nakasarado. Kaya Hindi kami sigurado kung ito ba talaga yung bahay o hindi ng sister kasi parang Hindi mukhang sagradong pamamahay ng taga silbi ng diyos.

Maya-maya mula sa loob ng bahay ay may nagpabukas sa amin ng pinto. Isang matandang babae na sa pagkakatansya ng edad ay Hindi nalalayo sa 77 anyos na taon. Seryoso ang mukha nito na hinarap kaming tatlo.

"Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po sa abala. Maaari po ba namin malaman kung dito naninirahan ang hinahanap namin na si sister rosana.?"= may paggalang na aking tanong sa matanda na aking kaharap.
"Tama kayo ng napuntahan na bahay. Dito nga nakatira ang inyong hinahanap. Ano ba ang inyong sadya?"= tanong nito sa amin na nagtingin muna bago sumagot sa kanyang tanong.

"Tungkol po sana Kay kana. Kana ibuki po."= sagot ni miler dito. Napagulat pa ito saglit ng banggitin namin ang pangalan nito. Pero nabawi din niya ang pagkagulat.Lumingon - lingon ito sa paligid bago magsalita."Bilisan niyo at pumasok kayo..Dalian ninyo!"= nabigla naman kami ng sumigaw ito kaya nagsipasok na kami sa loob.
Pagpasok na pagpasok namin napansin ko na salungat ang itsura ng bahay na ito sa labas. Kung sa labas mukhang haunted house ito ngunit sa loob simple lamang. Na ikakahalintulad sa iba. Nagsi upo muna kami at pinagmasdan ang loob ng pamamahay nito.

"Pagpasensyahan niyo ang aking pagsigaw. Nga pala mag juice muna kayo mga iha at iho."= paghihingi ng paumanhin nito sa amin.
"Ahmm. Si sister rosana po ba nasaan?"= tanong ni Nathalie sa matanda. Napatigil ang matanda sa paghahanda at napatingin sa aming tatlo.
Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon