Prologue - Filipino Superhero

1.1K 11 4

"May a thousand viewers see, may a hundred votes be..."

Prologue:

2011. Ito ang taon nang unang lumitaw ang isang tunay na superhero sa Pilipinas, at ang itinawag niya sa sarili ay Tinyente Tagalog. Kaya lang, bago pa sumapit ang Pasko ay napatay ito sa isang labanan sa Lungsod ng Taguig, kung saan natupok siya ng napakalakas na laser weapon mula sa isang satellite na tinipon ang buong lakas ng araw. Ang kanyang helmet ang tanging natira. Sa walong buwan na kanyang itinagal bilang superhero, naging kilala siya sa lagpas dalawampung bansa. Ibinunyag ng Wikileaks na siya ang humuli kay Osama bin Laden at hindi ang US Navy Seals. Niligtas niya mula sa assassination attempt ng mga terroristang Irish sina Prince William at Kate Middleton. Pinarangalan siya ni Pangulong Aquino. May ipinangalan pa sa kanyang paaralan sa Mindanao. At sa kanyang pagkamatay, nagkaisa ang lahat para maipatayo siya ng monumentong magpaparangal sa nagawa niya para sa bansa: isang gusali na tinawag na Tinyente Tagalog Tower. Ngunit, ngayong 2013, siya'y magbabalik para sa bansa, ngunit mas marami at mas malakas na ang mga kalaban.

Notes:

First written in the Republic of the Philippines, May 28, 2011. Finished June 23, 2011.

Rewritten in the Republic of the Philippines as The Super Sequel, August 11, 2011. Rewriting finished December 21, 2011. Published on Wattpad, December 15, 2013.

1000 reads reached by Tagalog version September 28, 2014 (at 3.48 reads per day).

Cover artwork for Tinyente Tagalog courtesy of Jertz Ken Brillon.

Concept artwork for Alesia, Pasa Hero, the Professor, and Bonifacio courtesy of the author.

Tinyente Tagalog - Superherong Pinoy (Lieutenant Tagalog - Filipino Superhero)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!