Dodatek - mapa

13.3K 1.1K 57

Cały czas siedziała na blogu, aż wreszcie przyszło mi na myśl, że może i tu warto ją wrzucić. Robię to po zakończeniu opowiadania, z sentymentu. (Kto tęskni za Mallaroy?! Bo ja tak! ;))

Przed państwem... Mallaroy!


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
MallaroyPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!