[ truyện 18+ ] làm tình trên biển

129K 10 1

Lần đầu tiên trong đời tôi biết

đến chuyện tình dục xảy ra năm

tôi lên 13 tuổi trong một hoàn

cảnh oái ăm. Năm đó, mẹ tôi dẫn

tôi xuống Rạch Giá để kiếm

đường vượt biên. Ba tôi đã trốn

đi trước chúng tôi một năm và

đã được Mỹ bốc cho đi định cự?

Ghe chúng tôi rất nhỏ, ngoài mẹ

con tôi là khách, còn lại là gia

đình thân tc của chủ tàụ Ra biển

được hai ngày thì ghe bị chết

máỵ Tình thế trở nên nguy kịch

khi nước uống bắt đầu cạn. Lúc

đó lại đang giữa tháng 3 nên

chắc chắn là trời sẽ không đổ

mưa để cho mình hứng nước.

May sao, ghe chúng tôi gặp một

tàu đánh cá Thái gốc Hoạ Có lẽ vì

họ là người gốc Hoa nên không

ra tay cướp bóc hãm hiếp như

tôi nghe kể khi đến trại. Tuy

nhiên, thấy hoàn cảnh chúng tôi

bi đát họ cũng nổi máu lợi dụng.

Họ hứa sẽ sửa máy cho chúng

tôi và kéo tàu chúng tôi vào gần

hải phận Mã Lai. Ngược lại, họ

xin một cô gái đẹp. Họ hứa sẽ

đói đãi tử tế với cô gái và sẽ đưa

vào trại tị nạn sau khi cô ta giúp

họ giải quyết sinh lý sau những

ngày lênh đênh trên biển cả.

Trong hoàn cảnh thập tử nhất

sinh đó, chủ tàu của chúng tôi

đành ưng thuận. Chỉ có điều phụ

nữ nào sẽ chịu tình nguyện hy

sinh để cứu đồng bào đây. Cuối

cùng, mọi người đồng ý là để

chủ tàu Thái qua chọn. Ai xui thì

chịụ Chủ tàu Thái là một người

đàn ông chừng ngoài bốn mươi,

tướng tá vạm vỡ, phương phi.

Ông ta nhìn có vẻ dễ mến chứ

không ghê gớm như tôi nghe kể

về bọn hải tặc Tháị Ông ta đi rảo

một vòng trên boong tàu rồi

xuống hầm. Lúc ấy, mẹ tôi tìm

cách cúi mặt xuống và núp vào

sau lưng những người khác.

Nếu nói về sắc đẹp thì mẹ tôi

đẹp nhất ghe là cái chắc. Hồi còn