Day 06.2

9.5K 372 71

(Work chat group)

PROJECT Stem-CHD minus

AUG 09 • 07:37 AM

Vina : Grabe! 10 PM, hinahanap pa ko ni Mahal na Hari!

Kaye : Ano'ng oras na naman kaya natulog yun?

Vina : Bakit?

Kaye : Tulog pa e. Sa desk niya.

Vina : Nandito pa nga raw sa lab 3 kaninang madaling araw. Nabulabog yung mga staff dito.

Sarah : Lapit na ko. Gising na si Mahal na Hari?

Frank : Kararating ko pa lang. Tulog pa.

Kaye : Dun na ko sa Lab 2.

Vina : Ako rin, focus na rito.

Frank : Whoah! Nakita nyo sa kabilang chat group? Nag-stay rin si Jia rito hanggang madaling-araw!

Sarah : Oh?

Kaye : Kaya siguro wala pa.

Vina : Oy a! Mas interesting yung tanong niya kay Doc.

Vina : Kumain ka na ba? Uuwi ka na ba?

Vina : Enjoy e. Ang sarap pusuan!

Sarah : Oh? Check ko nga!

Kaye : Check mo!

Sarah : Gosh! Grabe! Oo nga!

Sarah : Hahahahaha!

Kaye : Oy, nandiyan na si Jia!

Jia : Gosh. Buti na lang tulog pa si Doc!

Jia : Ano pinag-uusapan nyo?

Jia : Ah! Hahahahaha.

Vina : Yung sweet mong tanong kay Mahal na Hari. Haha.

Jia : Hindi ko kasi siya nakitang kumain kahapon.

Kaye : Napansin mo yun? Akala namin, tutok ka sa pagbabasa a! Para ka ring nasa Pluto e!

Jia : Napansin ko. Haha.

Sarah : Na-love at first sight ka sa Mahal na Hari? Hahahahaha.

Kaye : Malulusaw rin yan ng kasungitan niya! Hahahaha.

Jia : Uy! Na-love at first sight kayo sa kanya? Hahahahaha. 😂

Sarah : Hahahahahaha. Crush nung una! Gwapo e! Pero wala na! Sungit e!

Vina : So, type mo nga si Doc? Jia?

Jia : No. Ano ba ang probability ng love at first sight? Hahahaha.

Sarah : Gosh! Nagtatanong ng probability! Hahahaha.

Jia : Haha. I'm just saying no. Interested lang ako sa kanya.

Kaye : Interested? How?

Jia : He's a subject of interest. Curious lang ako.

Vina : Tuloy mo yan! Sabihan mo kami sa methodologies mo, ha? At kung kailangan ba nating mag-secure ng controlled environment para sa tini-test na specie.

Vina : Hahahahaha.

Frank : Sa Lab 1 na ko!

Sarah : Nandito na ko! Tulog pa rin siya! Buti naman.

Sarah : Sa ospital ako ngayon! See you later kung magkita-kita pa tayo! Haha.

Jia : Good luck today, Team! Hit the deadline!

Vina : Haha! You're all alone with the subject of experiment! Do your best!

Jia : Haha! Grabe!

Ben : Sa Biotech ako ngayon.

√ Seen by everyone

Girl of Never (Epistolary #4)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon