Chương 49: Ngọc như ý

Bắt đầu từ đầu

Không thể tưởng, lúc này lại có tin Hiền phi có thai, tất cả cung nữ cùng nội thị trong điện Tử Thần trong lòng đều không ngừng kêu khổ. Quý phi ở mặt ngoài thoạt nhìn rất được sủng ái, trong một tháng có hơn phân nửa thời gian Hoàng thượng đều ngủ tại điện Tử Thần. Chỉ có người hầu hạ trong điện mới biết, Hoàng thượng không có sủng hạnh Quý phi. Quý phi trước mặt người ngoài cười tươi khoe khoang, sau lưng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, Bạch Cập thấy sốt ruột không thôi, rồi lại không thể làm gì.

Dù sao Uyển Quý phi thương tâm như thế đều là bởi vì sau khi sẩy thai mà sinh ra tâm bệnh. Bạch Cập mỗi ngày nghe Uyển Quý phi nguyền rủa Hoàng thượng cùng bị phế với Thái tử phi vì Uyển quý phi chắc chắn làm hại nàng sẩy thai chính là Thái tử phi cùng Hoàng thượng. Bạch Cập tất nhiên là không tin, hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng thượng sao hại con mình ? Bởi vậy nàng khuyên giải, nhưng lại bị Uyển Quý phi cho rằng nàng đã bị Thái tử phi hoặc Hoàng thượng mua chuộc, cho nên mới nói tốt cho bọn họ.

Dần dà, Bạch Cập không còn được tín nhiệm nữa. Bạch Cập vốn là cung nữ cận thân của Uyển Quý phi, cũng là Tổng quản điện Tử Thần, nhưng từ khi Uyển Quý phi không tín nhiệm nàng nữa, một cung nữ khác liền được đề bạt lên quản lý chuyện lớn nhỏ trong điện. Nói dễ nghe là chia sẽ cực nhọc với Bạch Cập, nhưng mọi người đều biết, Bạch Cập cô cô đã thất thế , bị Quý phi chán ghét mà vứt bỏ . Bạch Cập trong lòng tất nhiên là vô cùng chua sót, nhưng nàng vẫn tận tâm hầu hạ Uyển Quý phi.

Cung nữ được đề bạt tên là Hồng Phấn, vốn là người có mộng trèo cao, trước đây nàng ta cũng chỉ là cung nữ bình thường hầu hạ bên Uyển Quý phi. Có một lần Hoàng thượng đến nghỉ ở điện Tử Thần, Hồng Phấn đã đến trước mặt Hoàng thượng xum xoe, bị Uyển Quý phi biết được tức giận trách phạt. Sau đó Hồng Phấn đã bị đem đi làm công việc nặng nhọc, cũng không biết nàng ta đã nịnh hót như thế nào mà lại được trở về hầu bên cạnh Quý phi.

Hồng Phấn được đề bạt lên chức, bắt đầu tranh sủng cùng Bạch Cập. Bởi vì nàng ta ở trước mặt Quý phi nói huyên thuyên, cho nên Quý phi càng ngày càng không tín nhiệm Bạch Cập, thậm chí còn tin lời Hồng Phấn cho rằng Bạch Cập tâm không trung thành, có ý nghĩ muốn chiếm ân sủng của Hoàng thượng để có thể một bước bay lên làm phượng hoàng.

Bạch Cập không phân bua, Hồng Phấn cũng ngày càng quá đáng, Uyển quý phi lại nhìn không ra lòng dạ xấu xa của đối phương, còn cho rằng Hồng Phấn là một người tốt , ngày trước là nàng hiểu lầm Hồng Phấn. Uyển quý phi càng tín nhiệm Hồng Phấn , liền bắt đầu xa lánh Bạch Cập.

Hồng Phấn ở trong lòng nhận định , lúc trước nhất định là Bạch Cập đã tố cáo nàng với Quý phi, nếu không Quý phi sao biết nàng chạy tới câu dẫn Hoàng thượng ? Lần này khó khăn lắm mới được trở mình, nhất định phải cho Bạch Cập biết nàng không phải dễ dàng bị ức hiếp.

Bạch Cập không quan tâm trò khiêu khích của Hồng Phấn , nàng chỉ nghĩ hầu hạ tốt cho Uyển Quý phi.  Lòng trung thành của nàng cũng không có đổi Uyển Quý phi sẽ nhận thấy. Uyển Quý phi thái độ đối với nàng càng ngày càng kém, đem hết quyền quản lý nội điện giao cho Hồng Phấn, chỉ cho nàng làm công việc bưng trà rót nước thấp kém. Thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng một cô cô Tổng quản chỉ có thể bưng trà rót nước, một chút quyền cũng bị mất, có thể nói thể diện cũng bị mất.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!