Quảng cáo

1.3K 28 4

My- chan: Mina ơi! Mình có viết truyện Ngư- Yết tựa đề là ''Anh yêu em cô bé ngốc'' các bn độc giả nhớ ủng hộ mình nha arigatou!!!

Thiên thần nhỏ của tôi(saksyao)Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ