#18

1.3K 89 8

Płoszę sarny, sarny płoszę!~Yoczook

Nie no
Kocham ten cytat, za każdym razem jak go czytam to po prostu padam i nie wstaje 😂😂
Dopiero się obudziłam i już czytam jakieś opowiadanie
Ja jestem nie normalna
Dobra
Cześć 💖👊

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now