#16

1.4K 90 9

Chcesz wycisnąć swoją pomarańczkę~Sheo

Cytat na zamówienie
Trochę słaby ale trudno jest znaleźć dobry a szukałam go przed chwilą
Chociaż jakby sobie to przetworzyć 😂🌚
Dobra, dziękuje wam że jest was aż tyle!
Cześć 👊😬

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now