dos: wait for it...

49 4 1
                  

DOS:
Wait For It...

clara &
mattias

rosa: matamlay ang anak mo, kausapin mo nga.

kanor: ang lakas ng loob niyang saktan ang anak natin. wala pa ang basbas ko niyan! paano na lamang kung kasal na sila? ha?

sa bakuran sila nag-uusap habang nasa loob ng kwarto niya si clara. apat na araw na itong hindi lumalabas. nagmamatigas dahil sa hindi pagtupad ng pangako ni mattias.

umasa siyang darating ito noong gabing iyon, at ngayon umaasa pa rin siyang pupunta ito sa kanila para humingi ng tawad. apat na araw na at wala pa rin ang lalaki.

sumasakit na ang ulo niya sa galit at pag-iyak. hindi pa sila nagkakahiwalay nang ganito katagal, naiinis siyang isipin na kayang tiisin ni mattias ang ilang araw na wala siya.

natatakot din siya sa inaakto nito, parang ayaw na ni mattias sa kanya. agad-agad. ang bilis. baka tuluyan ng napatid ang pasensya ni mattias gaya ng inaasahan niya.

rosa: huminahon ka nga! subukan mong sumugod kina corazon, hindi ka na makakaapak pa sa bahay na ito! sinasabi ko sayo, kanor.

marahas na hinilamos ni mang kanor ang mukha niya gamit ang kanang kamay. kitang kita ang iritasyon sa kanyang mukha.

kanor: at ano ang gagawin ko, ha? anong gusto mong gawin ko?

rosa: mag-usap kayo ng anak mo! alamin mo ang problema hindi iyong puro galit ka riyan!

«»

corazon: ano ba ang nangyari?

matagal na hindi nakasagot si mattias. naghahanap ng salitang aangkop sa nangyayari.

ano nga ba ang nangyayari? parang alam na niya.

mattias: hindi ho siya para sa akin, nay.

natigilan si aling corazon. hindi niya inaasahang manggagaling ito sa labi ng kanyang anak.

parang dati'y sigurado si mattias na si clara ang para sa kanya. bakit sinasabi nito ito ngayon?

corazon: paano mo naman nasabi, anak?

walang nasagot si mattias. nag-iisip siya kung anong isasagot sa ina upang lubusan nitong maintindihan ang nararamdaman niya.

corazon: hindi ka na malayo kay clara noong bata pa lang kayo. siya na ang gusto mo noon hindi ba? anong nagbago, anak?

mattias: iyon nga siguro ang problema, nay, walang nagbago. ako pa rin iyong humaling sa kanya.

unti-unting bumibigat ang paghinga niya.

mattias: mali ang itali siya sa'kin habangbuhay kung ganoon din lang naman.

corazon: baka nagkakamali ka lang, anak? ako mismo ang nakakakitang nagmamahalan kayong dalawa. mahal na mahal ka rin ni clara, alam ko.

iniling ni mattias ang ulo.

mattias: hanggang kailan? sigurado akong pang-habangbuhay ang sa'kin. siya, hindi pa sigurado.

Yours Since 1997 (COMPLETED)Where stories live. Discover now