#12

1.6K 120 2

Możesz wyjść pobiegać na rolkach~Naruciak

Elo
Dzisiaj jest Naruciak ponieważ jeszcze go tutaj nie było
Teraz przypominam
Widzisz=komentujesz+ jeśli rozdział ci się spodobał i lubisz naleśniki to możesz dać gwiazdkę

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now