#7

1.7K 128 8

Byliśmy na tej gorszej połowie bo tam wiało słońce~JDabroswsky

Elo
Elo
35480
Tak wiem
Pisze się inaczej
Trudno
Witam was w kolejnym rozdziale, tym razem mam prośbę
Proszę was abyście gwiazdkowali i pisali w komentarzach jakich Youtuberów chcielibyście tutaj zobaczyć 😏😁

Cytaty YoutuberówWhere stories live. Discover now