Chương 37: Mật thư

7.3K 292 47

Trong lòng Uyển Quý phi biết rõ, mình sẩy thai, ngoại trừ có bàn tay của Thái tử phi, còn có Hoàng đế ngầm đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền căm hận vô cùng, nên nàng cũng không lo việc thân thể suy yếu do vừa sảy thai, bò dậy viết một mật thư, sai người đưa đến Hoài Vương phủ, giao tận tay Hoài Vương.

Nàng gọi tiểu nội thị là người của Hoài Vương, Hoài Vương đã phí hết công sức, mới sắp xếp được người tin cậy vào đây, phụ trách truyền tin tức qua lại giữa Hoài Vương với nàng. Ngày trước thư đi thư tới của Hoài Vương, đều để tiểu nội thị này chuyển. Cho nên lúc này Uyển Quý phi cũng không do dự, lập tức giao thư cho tiểu nội thị, lại dặn dò mấy câu, mới mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng nàng không biết, sau khi tiểu nội thị rời khỏi điện Tử Thần, không phải đi xuất cung, mà trực tiếp đến điện Cam Lộ.

Tiểu nội thị luôn cúi thấp đầu, bước chân vội vàng đến thẳng điện Cam Lộ, thị vệ canh gác ngoài điện thấy hắn, cũng không ngăn cản, cứ để hắn tiến vào điện. Hắn tiến vào điện xong, lập tức khom người hành lễ vấn an với Lữ Phúc đang chờ bên trong, Lữ Phúc thân là Tổng quản nội thị đồng thời cũng là nội thị cận thân của Hoàng thượng, tất cả nội thị cùng cung nữ trong hậu cung này đều do ông quản lý.

“Có tin gì?”

Lữ Phúc trực tiếp hỏi.

“Thưa công công, Quý phi có thư, lệnh tiểu nhân phải trực tiếp giao đến tay Hoài Vương.”

Tiểu nội thị cung kính đáp, vừa móc mật thư trong ngực ra, dùng hai tay dâng đến trước mặt Lữ Phúc.

“Được rồi, chờ ở đây.”

Lữ Phúc tiếp nhận thư, lạnh nhạt nói, sau đó xoay người ra khỏi thiên điện, đến chính điện.

Lữ Phúc cất thư vào tay áo xong bước nhanh vào chính điện. Trong chính điện, Hoàng thượng ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc. Lữ Phúc tiến đến, hành lễ trước, đợi Hoàng thượng miễn lễ, mới cung kính trình lên mật thư. Hoàng thượng liếc mắt qua, lạnh nhạt nói:

“Đọc.”

Lữ Phúc lập tức cẩn thận bóc thư ra, mở tờ giấy, đọc không sót một chữ mà Uyển Quý phi viết cho Hoài Vương. Đợi ông đọc xong, Hoàng thượng cười lạnh một tiếng,

“Đưa thư đi, Trẫm đợi xem, Quý phi cùng tam đệ tốt của Trẫm muốn đòi công bằng cho con bọn họ thế nào.”

“Dạ.”

Lữ Phúc cung kính đáp, tiếp theo giao mật thư cho người khéo léo khôi phục lại nguyên trạng, để không nhìn ra thư đã từng bị bóc qua, rồi mới đem mật thư trở về thiên điện. Tiểu nội thị vẫn đứng nguyên chỗ chờ trong thiên điện, Lữ Phúc bước lên, trả thư lại cho hắn,

“Đi đi.”

Tiểu nội thị tiếp nhận thư, cung kính lui ra, sau đó vội vàng xuất cung đến Hoài Vương phủ. . . .

Trong Hoài Vương phủ, Vương phi ốm yếu vẫn nằm trên giường.  Mặc dù Tôn Nhụ nhân nắm quyền quản gia, nhưng gần đây Hoài Vương lại rất ít đến chỗ của nàng, mà lại ở Quần Phương Viên, mà người được Hoài Vương chọn chính là Lã Nhụ nhân, người không hợp với Tôn Nhụ nhân.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!