cau 12 vi sao duoi CNXH ton giao van con ton tai

21K 9 8

Câu 12: Vì sao dưới CNXH, tôn giáo vẫn còn tồn tại? Quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá trình xây dựng CNXH như thế nào?

* Dưới CNXH, tôn giáo vẫn còn tồn tại vì: Trước hết ta phải hiểu tôn giáo là gì?

- Khái niệm tôn giáo: Tôn giáo là một hình thái , hìhn thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, lệch lạc, về hiện thực khách quan, do đó thông qua sự phản ảnh của tôn giáo thì mọi sức mạnh của tự nhiên cũng như của xh đều trở nên thần bí.

_Vì: Trên thế giới hiện nay, trong đó kể cả ở những nước XHCN, tôn gióa vẫn còn tồn tại và phát triển. Điều đó xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Về mặt nhận thức: Dưới CNXH mặc dù con người đã nhận thức được nhiều vấn đề diễn ra trong tự nhiên và trong xh, trên cơ sở khoa học nhưng còn vô số vấn đề mà con gnười chưa nhận thức được trên cơ sở khoa học, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Điều đó, nó tạo ra những khoảng trống tạm thời trong nhận thức. Và chính khoảng trống tạm thời đó là một trong những cơ sở để tôn giáo tồn tại và phát triển. Hiện nay, có nhiều vẫn đề đã được khoa học làm sáng tỏ nhưng do trình độ dân trí còn thấp nên người ta chưa hiểu hoặc chưa nhận thức được những cơ sở khoa học đó thì cũng sẽ làm cho một bộ phận người vẫn tin tưởng và theo tôn giáo. Ăngghen nói rằng:" Chừng nào con gnười chưa tự quay xung quanh mình được thì chừng ấy mặt trời hư ảo của tông iáo vẫn còn quay xung quanh họ."

+ Về kinh tế: Dưới CNXH, vẫn còn tồn tịa nền kinh tế nhiều thành phần với những lợi ích khác nhau của các giai tầng về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v... dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cự tệ nạn xh chậm được khắc phục, công bằng xh chưa đảm bảo ,làm cho con gnười chưa lí giải được nguyên nhân của những tình trạng đó thì sẽ dẫn nhiều người đến tôn giáo.

+ Về mặt chính trị-xh: là do các thế lực phản động trong và ngoài nuwocs đã tìm mọi cách lợi dụng , nuôi dưỡng , đội lốt tôn giáo để chống phá CNXH cũng là nguyên nhân đáng kể để cho tôn giáo tồn tại. Mặt khác, sự đe dọa của chiến tranh cục bộ , xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khủng bố , bạo loạn,.. còn diễn ra nhiều nơi. Do đó, nỗi lo sợ về chiến tranh, bệnh tật ,đói nghèo là điều kiện thuận lợi để cho tôn giáo tồn tại.

+ Về tâm lý: do tôn giáo ra đời từ rất lâu trong lịch sử của loài người nên nó ăn sâu vào tâm lí, tình cảm của người dân và trong quan hệ giữa tồn tại xh với ý thức xh thì ý thức xh thường bảo thủ hơn so với tồn tại xh mà tôn giáo là hìhn thái, hình thức xh nên tôn giáo chưa thể mất ngay khi CNXH đã ra đời.

+ Về văn hóa: Do sinh hoạt, tín ngưỡng tôn giáo có khả năng đáp ứng ở một mức độ nào đó, nhu cầu văn hóa, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nó có sức cuốn hút và có ý nghĩa nhất định về giáo dục cộng đồng, đạo đức, lối sống,v.v...Vì vậy mà việc kế thừa có chọn lọc những giá trị đạo đức nhân loại trong đó có đạo đức tôn giáo là điều cần thiết.

* Quan điểm chỉ đạo của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo:

- Quan điểm 1: Phải khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội, gắn liền với việc cải tạo xh cũ, xây dựng xh mới. Vì rằng giữa hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin với hệ tư tưởng tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan, nhân sinh quan và cond dường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

- Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của công dân. Trên cơ sở pháp luật, mọi công dân có tông iáo hoặc không có tôn giáo đều được bình đẳng trước pháp luật. Nghiêm cấm việc phân biệt đối xử vì lí do tín ngưỡng tôn giáo.

- Thực hiện sự đoàn kết giữa những người có tôn giáo với những người không có tông iáo trên cơ sở đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghiêm cấm việc chia rẽ vì lí do tín ngưỡng tôn giáo, phát huy những giá trị tích cực và tiến bộ trong tôn giáo nhất là về mặt đạo đức.

-Phân biệt hai mặt chính trị và tư tưởng trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Đối với mặt chính trị đó là sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH thì cần phải khẩn trương, kiên quyết nhưng mà hết sức thận trọng để tránh làm tổn thương đến đồng bào. Còn đối với mặt tín ngưỡng thì phải bằng giáo dục thuyết phục và nân cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân,đó là việc làm thường xuyên và lâu dài.

-Đó là phải có quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo bởi lẽ ở những thời kỳ lịch sử khác nhau thì vai trò tác động của từng tông iáo đối với đời sống xh cũng khác nhau.

cau 12 vi sao duoi CNXH ton giao van con ton taiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!