Maldita lines #2

6.1K 52 2
                  

I should watch my back pala. Di pala lahat ng kaharap ko, maganda ang sinasabi tungkol sakin pagtalikod ko

Hugot, Quotes, Patama Lines 101Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon