Правила

313 21 8

Здравейте, това е състезание по правене на корици.

Места:
-минимум:10
-максимум:30/35

Правила:
-състезанието ще започне, когато се съберат участници.
-след всяка тема ще има срок за изпращане.
-НЕ МОЖЕ да се крадат корици, на други хора.

Ще има напомняне, за участниците. Ще бъдат отбелязвани участниците, които са изпратили кориците. Ако всички корици са ми изпратени по-рано от срока за изпращане, ще пускам главата с гласуването по-рано. Ще бъдат отпускани 2 дни. За гласуването ще има специална глава. Състезанието ще започне като се запишат минимум 10 човека.

Състезание За КорициRead this story for FREE!