Chương 30: Lễ phục

7K 327 7

Uyển Quý phi quả nhiên như Thái tử phi cùng Đậu Thuần suy đoán , bởi vì mệt mỏi ứng phó Hoàng hậu tra xét, nên không còn hơi sức gây phiền phức cho Đông cung, Thái tử phi xem như là thấy được chỗ tốt của Hoàng hậu. Dù ngày thường không đến mức a dua nịnh hót, bất quá nghe nói sắp đến sinh thần Hoàng hậu cũng liền phí tâm chuẩn bị lễ vật.

Năm nay là sinh thần thứ bốn mươi của Hoàng hậu, trong cung tổ chức cung yến. Việc tổ chức cung yến được giao cho Quang Lộc Tự ( nơi cung cấp, kiểm tra rượu món ăn trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc. Ðứng đầu là Tự khanh, rồi đến Thiếu khanh, Tự thừa, Chủ sự, Tư vụ, Thư lại. Hàng ngũ phẩm trở xuống ). Quang Lộc tự chia làm bốn tự : Công sở tự, Trân tu tự , Lương nhưỡng tự, cùng Chưởng hải tự, trong đó Chủ sự Công sở tự họ Tô, chính là chú Tô Thừa huy.

Năm đó Hoàng thượng trước sắc phong Thái tử phi, sau đó đến Lương đệ cùng Lương Viện, không bao lâu lại phong hai vị Thừa huy. Tô tiểu thư được trở thành Thừa huy, Tô gia cũng cùng hưởng được thánh ân, ngay cả chú của nàng cũng leo lên vị trí Chủ sự Công sở tự .

Tuy rằng Chủ sự Công sở tự là chức quan thất phẩm, nhưng là người phụ trách các buổi tiệc trong cung, nếu là được một câu tán thưởng của quý nhân nào đó liền có thể được ban thưởng, hơn nữa Tô Chủ sự có cháu gái ở Đông cung nên trong Quang Lộc tự không ai dám khó dễ hắn, thậm chí có lời đồn Tô Chủ sự rất nhanh sẽ được thăng quan .

Tô Chủ sự vốn rất rảnh rỗi, gần đây lại trở nên bận rộn rất nhiều, ngày xưa thường xuyên gọi các bằng hữu hẹn đi uống rượu, hiện nay xong việc liền đi về, người bên cạnh có kêu đều nói không rảnh.

Mặt khác ba Chủ sự kia thấy hắn như thế, đều sung sướng ở trong lòng khi thấy người gặp họa. Tô Chủ sự dĩ vãng ỷ vào cháu gái mình là Thừa huy mà không xem người khác ra gì. Tuy bốn người bọn họ cùng phẩm cấp, nhưng ba người kia lại giống như kém hơn một bậc so với Tô Chủ sự. Hơn nữa dựa vào quan hệ với Tô Thừa huy , hắn thậm chí lòng tràn đầy tự tin cho rằng chính mình sớm hay muộn sẽ trở thành Tự Khanh trong Quang Lộc tự.

Ai ngờ vài hôm trước lại có tin, Tô Thừa huy xem thường cung quy, chống đối Hoàng hậu, hiện tại đã bị gián xuống làm Phụng nghi. Phụng nghi tuy rằng vẫn là thị thiếp Thái tử, nhưng chỉ là cửu phẩm, phẩm cấp thấp nhất, chỉ hơn cung nữ không có phẩm cấp .

Nay cháu gái phẩm cấp còn thấp hơn chính mình, tự nhiên sẽ không thể quan tâm hắn , bởi vậy Tô Chủ sự chỉ còn biết cụp đuôi, chỉ hy vọng chức quan này không có bị ảnh hưởng.

Nhưng không bao lâu, Hoàng thượng hạ chỉ điều hắn từ Quang Lộc tự đến Thượng lâm tự, tuy vẫn là Chủ sự nhưng vất vả thiếu thốn hơn so với Công sở tự rất nhiều. Thượng lâm tự ở trong cung chuyên về chăm sóc vườn hoa ao cá, gieo trồng rau quả, đơn giản mà nói, hắn bị điều đi làm nông.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!