WIKANG FILIPINO SA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISA

5.2K 10 9

WIKANG FILIPINO

SA PAMBANSANG KALAYAAN AT PAGKAKAISA

Bawat buhay, masaya’t malungkot, magulo’t makulay

ay nakalimbag sa pahina ng kasaysayan;

mula sa pagkakasilang patungo sa kamusmusan

maging sa paglaki hanggang sa kamatayan.

Isa-isahin ang buhay ng mga dakilang tao sa daigdig:

ng mga paham, syentipiko, mananaliksik,

o ng mga guro, doktor, abogado, mangingisda’t magbubukid

bawat isa, may mithiin, may pangarap na nais makamit:

ang mailuklok ang pangalan na kasintayog ng langit

at isama sa mga bituing di-masungkit-sungkit.

Iisa ang diwang kanilang pinapanday

iisa ang mithiing sa puso nila’y bumubukal

iisa rin ang himig na kanilang hinihiyaw:

kami’y palayain o bayan kong minamahal.

A, oo nga pala

bilanggo sila ng sariling bayan, may piring ang mata

may busal ang bibig, may gapos-tanikala

Sila’y mga buhay ngunit di-humihinga

sila ang larawan ng masang hinahamak, lumuluha, nagdurusa.

Sa bawat panahon, sa bawat kasaysayan, sa bawat henerasyon

may palawakan ng isip, may palitan ng paniniwala

may tagisan ng matuwid,

maging ito’y magbunga ng tuwa, ng lungkot, ng galit.

Sila-sila’y nagtatagpo, kayu-kayo’y nagpapangkat

tayu-tayo’y nag-iisip, nagsusuri, bumabalangkas. 

Isang diwa ang nagpasya, isang wika ang ginamit

wikang Filipino! Wikang maka-Diyos, makabayan, makatao.

wikang naglalagos sa isipang makabansa

wikang nanunuot sa damdaming makalupa.

At,

paisa-isang dila, parami-raming labi, sama-samang tinig

bumubulong, sumasatsat, humihiyaw, nagngangalit

hinihiling ay kalayaan! katarungan! katarungan! kalayaan!

Ah,

hanggang kailan susukatin?

hanggang kailan bubuhayin?

hanggang kailan maaangkin?

Layang mangusap, layang sumulat

layang mamuhay, layang manalig

layang humalakhak, layang maghimagsik 

maghimagsik! maghimagsik! maghimagsik!

Kasaysayan pala’y mababago isang saglit

sa dakong silangan . . . doon sa silangan 

ang sikat ng araw . . . sumilip, sumikat, uminit

naantig ang diwang inaliping higit

tumibok ang pusong dating di-humihibik

nagising ang ugat ng hapong mga bisig.