41: LOST AND FOUND

570 17 0

Akari's POV:

Maaga palang ay naririto na kaming tatlo sa iskwelahan upang puntahan si co principal. Mas magandang maaga kami pumasok upang walang magtaka sa gagawin namin.Kasalukuyan na kaming nasa harapan nang office nito nang mapatigil kami at nagtatakang tinignan ang pintuan.


"Bakit nakapadlock? Usually lagi itong bukas kapag umaga. Bakit tila yata sarado?"= nagtataka Kong sambit sabay baling sa dalawang tila Hindi din alam ang nangyayari.


"Wait, itanong kaya muna natin doon sa teacher na iyon kung bakit sarado ang tanggapan ng co principal. Tutal kung tutunganga tayo Hindi din natin malalaman kung ano ang sagot kung bakit nakapadlock ito"= agad namang suggestion na naisip ni miler sabay turo sa papadaang guro sa amin.Hinintay namin ang guro at agad itong kinausap ng dumaan na ito sa kinaroroonan namin. "Excuse me po ma'am pwede po bang  magtanong kung maari po"= puno ng paggalang na sabi ni Natalie sa gurong kinausap muna namin.


Tiningnan muna kami nito at akmang inayos ang eyeglasses nito sabay baling sa amin "ano ba ang itatanong ninyo?"= diretsahan nitong agad na sabi ng guro sa aming harapan."Bakit po ba sarado ang tanggapan ng co principal usually kasi po sa pagkakatanda namin ay lagi itong nakabukas at Hindi nakapadlock tuwing umaga. Nag bakasyon po ba ang co principal kaya kasalukuyan po itong nakapad lock"= I said.


Huminga muna ito ng bahagya bago kami sagutin. "Kayo ba ay nanggaling sa pangkat ng senior section-ace?"= she said.

Nagsitinginan Muna kaming tatlo bago tumango. Wala namang dapat ikabahala kung sasabihin namin sa isang guro ang aming section na kinakabilangan.


"Kaya pala Hindi ninyo alam ang nangyari sa co principal dahil sa trinansfer kayo sa crim britch hills."= she said. Bakit ano ba ang nangyari rito ?"Ano po ba ang nangyari ng wala kami dito ma'am?"= tanong na agad ni miler rito.


"Pagkatapos kasi ninyo, mapalipat sa crim britch hills ay misteryosong naglaho na lamang ang co principal. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nung araw na mismong pakikipag-usap niya sa section niyo ay ang mismong araw din na huling nakita ito. Walang katawan manlang ang nakita sa loob ng office kaya tila misteryoso na ang pagkalaho nito."= she said. Na tila pinagpawisan sa pagkukuwento sa amin.


Section-Ace: {CLASS PICTURE}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon