Prologue Zone

139 2 0
                  

Pupunta ang isang batang babae at isang batang lalaki sa isang burol na kung saan kita ang buong lugar.

"Hannah dito ko ipapangako na hindi kita iiwan, lagi kitang poprotektahan at gusto ko pag dating ng panahon ikaw ang mapapangasawa ko"

"Haha... Daniel naman bata pa tayo pero sige dito ko dun ipapangako na walang iwanan at ipag tatanggol din kita"

May nilabas ang batang lalaki sa bulsa niya na isang kwintas na may sing sing na may inisyal na A.D.M

"Ayan ha eto yung palatandaan na hindi tayo mag iiwanan"

Sinuot nung batang lalaki sa batang babae ang kwintas.

"Wow naman!! Ah eto naman, Bracelet lang yan"

Sinuot nung batang babae ang bracelet sa may wrist nung batang lalaki at may inisyal yun na H.R.A

Mag katapos ilagay nung batang babae ang bracelet... Niyakap nila ang isa't-isa.

"I love you bestfriend"

"I love you too bestfriend"

Friend ZoneTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon