Author's Note

292 4 0
                  

Hi my beloved readers xD

Eto yung second story ko hihi :))

Sana magustuhan niyo to... Mag vote kang kayo

Thanks :)

Friend ZoneTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon