prológ alebo prvá noc s ním

1.2K 145 12

ľudia sa menia."
„len zvonka."
jeho oči našli tie moje a on sa uškrnul.
„vedel som, že veríš klamstvám." povedal a svoj zrak presunul späť na hviezdy na oblohe.
v tej chvíli som chcela vedieť o čom rozmýšľa. on ma však ako vždy prekvapil.
„o nekonečnosti." usmial sa a zrak neodlepil od oblohy.
neodpovedala som.
v tomto príjemnom tichu sme ostali snáď nekonečne.
--------
rožky a maslo 

nekonečnosťRead this story for FREE!