Khái niệm tình cảm - tâm lí học

15.1K 6 1

Tình cảm
Khái niệm
@Định nghĩa
Là thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật,hiện tượng của hiện thực khách quan,phản ảnh ý nghĩa của chúng trong mối liên hệ giữa nhu cầu và động cơ của họ.Tình cảm là sản phẩm cấp cao của sự phát triển các quá trình cảm xúc trong điều kiện xã hội.
@Phân tích:
- Tình cảm là loại phản ánh độc đáo hiện thực khách quan do sự vật,hiện tượng xung quanh tạo ra và phụ thuộc và thuộc tính của sự vật,hiện tượng đó.
+ Có những màu sắc,âm thanh,mùi vị và sự kết hợp của chúng làm cho ta thấy dễ chịu hoặc khó chịu
+Có những đồ vật tuyệt đẹp và những đồ vật thô kệch
+Có những thuốc tính hành vi của con người hấp dẫn ta,có những thuộc tính,hành vi làm ta khó chịu,xa lánh.
Tất cả các biểu hiện trên là thái độ cảm xúc của tình cảm con người.
-Tình cảm là thuộc tính tâm lí của nhân cách,do đó những thuộc tính,thái độ đó của con người tương đối ổn định và bền vững,được biểu hiện ra bằng cử chỉ,hành vi bên ngoài.
Ví dụ: Giận đỏ mặt
Yêu nhau tứ núi cũng trèo,ngũ lục sông cũng lội,thát bát đèo cũng qua.
-Sự vật,hiện tượng xung quanh tạo ra cho chúng ta tạo ra cho chúng ta 1 tình cảm nào đó là tùy thuộc vào chỗ chúng có ý nghĩa gì đối với ta,đối với sự thỏa mãn hay khồn thỏa mãn những yêu cầu của ta.Do nhu cầu của con người mà có các loại tình cảm:đạo đức,trí tuệ,thẩm mĩ,tình cảm lao động…
-Cũng như các hiện tượng tâm lí khác,tình cảm phát triển trong hoạt động và giao tiếp.
-Đời sống tình cảm của con người thật phong phú,đa dạng thể hiện dưới nhiều hình thức ở những mức độ khác nhau có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ các quá trình và hoạt động tâm lí khác của con người.Đây là nét đặc trưng của tâm lí người.
-Tình cảm là dạng phản ánh tâm lí mới-phản ánh cảm xúc.nó có liên quan đến phản ánh nhận thức.
@ So sánh phản ánh nhận thức và phản ảnh cảm xúc.
1.Giống nhau
+Đều là hiện tượng tâm lí
+Đều phản ánh hiện thực khách quan mang tính chủ thể,mang bản chất xã hội được hình thành thông qua hoạt động và giao tiếp.

@.Mối quan hệ giữa phản ánh nhận thức và tình cảm
-Nhận thức là cơ sở định hướng,là yếu tố tất yếu nảy sinh tình cảm,nguyên nhân gây nên tình cảm được chủ thể nhận thức rõ ràng.(ví dụ:Điếc không sợ súng)
+Nhiều khi lí chỉ đạo tình.( ví dụ:Yêu em tôi để trong lòng / Việc quan tôi cứ phép công tôi làm)
-Tình cảm là nguồn động lực thôi thúc nhu cầu nhận thức,thúc đẩy con người tìm tới chân lí
VD:Suốt ngày Minh mải mê làm việc với mấy con côn trùng mà không biết chán,quên cả ăn.
-Tình cảm cũng cỏ thể kìm hãm quá trình nhận thức của con người.Tình cảm quá mạnh có thể làm sai lệch nhận thức
VD:Yêu nhau củ ấu cũng tròn
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông.
@ Kết luận Sư phạm:
1.Sự khác biệt giữa phản ánh nhận thức và tình cảm của con người giúp cho người giáo viên xác định được những con đường,những biện pháp giáo dục tình cảm đúng đắn cho học sinh,tránh sử dụng những con đường,những biện pháp hình thành tri thức vào việc hình thành tình cảm.
2.Đối với học sinh Tiểu học,giáo viên không được quá thiên vị cũng không nên quá cứng nhắc,phải đối xử với học sinh 1 cách công bằng,khách quan.

Khái niệm tình cảm - tâm lí họcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!