prologue

580 69 27

"תחייך שוגר!" לואי קרא, הופך את מצלמת הוידאו והפנה אותה כלפי הארי.

הארי עיוות את פניו והניד בראשו.

"לו, אני לא רוצה להיות בוידאו." הוא נאנח. לואי כיבה את המצלמה והניח את ידיו על מותניו.

"אבל הבטחת שנוכל לתעד כל יום כשאתה מגיע לחודש השלישי שלך!" לואי ציין. הוא הלך לעבר הארי והרים את החולצה הלבנה שלו.

"תראה, אתה מתחיל להראות קצת." לואי אמר ברכות, שם את ידיו על הבליטה הקטנה של הארי. הארי הסמיק וחייך, מניח את ידיו על ידיו של לואי.

"אתה לא רוצה שיהיה לך משהו להזכר בו? אנחנו יכולים להראות לתינוק כמה התרגשנו כשהיית בהיריון. לא היית רוצה את זה? תמיד אמרת שאתה רוצה טונות של סרטוני ווידאו ביתיים כשהקמנו משפחה." לואי אמר, רוכן קדימה לנשק את ביטנו של הארי.

הארי עיקם את פיו והנהן, נזכר שאמר את זה בשלב מסוים. למרות שהיה צעיר, זה היה עדיין נכון. הוא אהב את המחשבה לשבת עם הילד שלהם, צופים בסרטים ביתיים כשהיו קצת יותר מבוגרים.

"אני מניח שאתה צודק." הארי השיב. לואי חייך והרים את מצלמת וידאו שוב, מכוון אותו לעבר הארי.

"תגיד היי, האזה!" לואי קרא, מגחך על הארי. הארי עמד נבוך ונופף.

לואי הפך את המצלמה לכיוון הפנים שלו. "פאפא פשוט קצת ביישן ממצלמות." לואי הסביר, מחייך למצלמה. "אבל בעוד כמה ימים הוא ירגיש יותר בנוח. אנחנו נכריח אותו להרגיש יותר בנוח."

"עזוב את זה!" הארי צעק. לואי החזיר את המצלמה בחזרה לכיוון של בעלו וצחקק.

"רואה? זה כבר עובד!" לואי צחק. הארי שילב את ידיו ושרבב את שפתיו. שונא את העובדה שהוא היה קורבן הבדיחה של לואי.

"אני שונא אותך." הארי מלמל, הולך לכיוון המקרר. הוא השתוקק לתפוזים, ולא התכוון להבליג כי מצלמת וידאו הייתה עליו. "גם אני אוהב אותך, מותק." לואי אמר. הוא סובב את המצלמה בחזרה לעצמו וחייך בחוצפה.

בסדר, אני חושב שהארי עבר מספיק. נתראה מחר, מותק." אמר לואי, נושב נשיקה למצלמה לפני שכיבה אותה ומניח אותה על השיש במטבח.

הארי התחיל לקלף את התפוז שלו, לא שם לב לעובדה שלואי עבר לידו. "אתה רוצה להתכרבל אחרי שאתה אוכל את התפוז שלך?" שאל לואי, בוחן את הבעל שלו בחיבה.

הארי הנהן, מחליט לא לקחת את תשומת לבו מן התפוז שלו. לחשק שלו היה שליטה עליו. לואי צחק על נחישותו של הארי ופסע לעבר הסלון, יושב על הספה וחולם בהקיץ על התינוק. הארי יהיה הורה נפלא, ללא ספק. הוא היה מוכן במשך שנים.

אחרי כמה דקות, הארי הלך לסלון והתיישב ליד לואי, והניח את ראשו על כתפו.

"אני עייף." הארי לחש. לואי חייך.

"אתה תהיה עייף הרבה יותר מעכשיו." לואי אמר. "זה חלק מלהיות בהריון."

הארי הנהן ועצם את עיניו,  לא רוצה שום דבר יותר מאשר להירדם ליד הבעל שלו.

התחלתי לתרגם את הסיפור של heartfullofharry מקווה שתאהבו. אוהבת מלא❤

smile, sugah! ♔ larry mpregRead this story for FREE!